Агата, съпругата на цар Самуил. Връзката й с днешна Стара Загора

Побратименият на Стара Загора град Лариса е свързан с историята на Първата българска държава – там са родени две български царици, плод на династични бракове с управляващата българска царска династия на Комитопулите: Агата, съпруга на цар Самуил и Ирина, женена за Гаврил Радомир.

Агата е българска царица, съпруга на цар Самуил. Агата е дъщеря на драчкия протевон Йоан Хрисилий. Според византийския хронист Йоан Скилица, който обаче не е съвременник на събитията, самият Йоан Хрисилий е пленник от град Лариса и като пленничка оттам се появява и Агата в двора на Самуил. От друга страна по-късно Скилица споменава, че от Лариса е и пленената Ирина, която става съпруга на Гаврил Радомир.

Най-вероятно тези противоречиви сведения се дължат на грешка на по-късен преписвач и в действителност Агата не е родена в Лариса, а на адриатическото крайбрежие в град Драч, където за управител е назначен нейният баща.

За съжаление липсват изображения царица Агата или поне ние не успяхме да открием такива. Ако на някой от вас, читателите на ЗАРАТА му попадне тако, ще сме благодарни да се свържете с меедията ни.

Побратимените на Стара Загора градове. Лариса

Впрочем Йоан Хрисилий както и синовете му Никола и Теодор, а следователно и Агата, са българи по произход.

Предполага се, че се е омъжила за цар Самуил през 90-те години на X век. Имат няколко, вероятно четири, дъщери, като са известни имената на две от тях – Мирослава и Теодора Косара, както и 1 син – Гаврил Радомир.

Агата е един от централните образи в романа на Димитър Талев „Самуил, цар български“. Според романа на Талев Агата и Самуил имат общо 7 деца, две от които умират рано.

Побратимени градове – що за „птица“ е това?

 

 


image0 (9K)