Свободни работни места в Стара Загора към 18 април

Агенция по заетостта дирекция „Бюро по труда“ – Стара Загора обявява следните свободни работни местата, актуални към 18 април:

1. Работни места за специалисти с висше образование:

 • 4 инструктор МПС
 • 1 инженер, машинен
 • 1 рехабилитатор
 • 1 лаборант
 • 1 експерт, продажби

2. Работни места за специалисти със средно образование:

 • 10 охранителя
 • 12 продавач – консултант
 • 7 машинни оператора, производство на пластмасови изделия
 • 1 обслужващ, бензиностанция
 • 2 спортни инструктори
 • 5 контрольор, качество

3. Работни места за специалисти с работнически професии

 • 1 работник, кухня
 • 1 кранист
 • 1 фрезист
 • 1 шивач
 • 2 заварчици
 • 2 международни шофьори
 • 2 зидари
 • 4 кофражист
 • 1 майстор, производство на тестени изделия

Повече информация за работните места може да  получите в Дирекция „Бюро по труда”- Стара Загора при трудовия си посредник – ет.1, „лице в лице” или ет.2 стаи 101, 102 и 103.


image0 (9K)