Антоанета Барес: Инфраструктурната обезпеченост на зоните на НКИЗ е наш приоритет за 2021 г.

Приоритетите на НКИЗ до края на 2021 г. са свързани с инфраструктурната обезпеченост на индустриалните зони на НКИЗ в цялата страна.

Законът за индустриалните паркове беше необходим заради тяхната регулация. Това казва изпълнителният директор на НКИЗ Антоанета Барес в интервю пред в. „Строител“, съобщиха за ЗАРАТА от пресцентъра на Национална компания индустриални зони. Според нея е важно инвеститорите, независимо дали са се насочили към частни или държавни зони, да имат добри условия за развитие и стабилност на бизнеса си.

„Преди законът в България да влезе в сила, липсваше цялостна регулация на индустриалните паркове. Тя съществуваше откъслечно в различни нормативни актове.
А този закон дава цялостна картина – легална дефиниция на понятието индустриален парк, редът и условията за неговото изграждане, развитие и управление. За да се стимулира развитието на атрактивна среда за реализация на привлечените инвестиции, а също така за тяхното задържане и разширение, е необходимо да се осигури подкрепа на индустриалното развитие от страна на държавата“, категорична е г-жа Барес. По думите и пред в. „Строител“ целта на закона е инвеститорите да получат по-сериозна помощ и повече облекчения. А от друга страна да се урегулира работата на оператора на индустриалната зона, какъвто се явява НКИЗ. Антоанета Барес отбелязва, че регламентирането на реда и условията за обособяването на територии със статут на индустриален парк с цел привличане на местни и чуждестранни инвестиции и превръщането на тези територии в механизъм за повишаване конкурентоспособността на икономиката, са дейности, които не са попадали в обхвата на съществуващите нормативна уредба в такава цялост и завършеност. Затова е добре, че новият закон регламентира не само устройствените, но и техническите, и организационни условия за създаването, изграждането, функционирането и развитието на посочените обособени територии.

НКИЗ и КСБ подписаха Меморандум за сътрудничество

„Законът за индустриалните паркове има за цел да създаде подходящи условия за реализиране на държавни политики в областта на индустриализацията, които да съответстват на търсенията на бизнеса и развитието на индустрията, като се създаде нормативна рамка, която предвижда ясни критерии за изграждането на индустриални паркове, отговарящи на очакванията на бизнеса, както и за създаването на благоприятна и конкурентна среда за инвестиране в България“, казва пред в. „Строител“ изпълнителният директор на НКИЗ г-жа Барес. По думите и едно от основните предимства на закона е, че се регламентира характера на собствеността на инфраструктурата на територията на съответния парк. Целта е изграждането и отговорността за техническата инфраструктура и качеството на предоставяните с нея услуги на територията на парка да е преди всичко на собственика на парка, а не на органите на местна власт и на различните системни оператори. „Това е важно както от гледна точка на потенциалните инвеститори в индустриални паркове, така и от гледна точка на ангажимента на общините, в които ще се изграждат такива паркове. По този начин бизнесът се освобождава от задълженията, свързани с изграждането и поддържането на инфраструктура, което ще му предостави възможност да насочи ресурса си в изпълнение на инвестиционните си програми“, категорична е г-жа Барес.

Според нея предоставянето на възможност за формиране на конкуренция между отделните индустриални паркове ще допринесе за създаването на по-добри условия на труд и повишаване качеството на услугите, които предлагат различните оператори.
Антоанета Барес твърди, че според последните изследвания на пазара на индустриални и логистични паркове, ще се търсят локации, които разполагат с добре развита инфраструктура и високотехнологични информационни технологии. В тази връзка следва да се инвестира, освен в техническа инфраструктура, и в подобряване на жизнената и социалната среда на парковете, така че да се превърнат в привлекателно място не само за работа, но и за отдих. „Възможностите са различни – от зелени площи, през ресторанти и обособени места за отдих и спорт, до индустриални и административни обекти, които да предлагат различни услуги – банкови и застрахователни, помещения за събития, като конференции, срещи и други, а защо не и пространство за провеждане на различни спортни състезания, които да насочват вниманието не само към икономическия капацитет, но и към здравето. НКИЗ има опит в този тип прояви, като беше домакин няколко години подред в Икономическа зона София – Божурище на Спортен клуб ДРАГ, който организира състезанието по шосейно колоездене за купа „ДРАГ“ с участници във всички възрастови групи“, отбелязва Антоанета Барес.

На въпрос дали ще има финансиране от ЕС за изпълнението на проекти свързани с индустриалните паркове през период 2021 – 2027 г., тя отговаря, че е предвидено такова по Плана за възстановяване и устойчивост като параметрите се уточняват. „В изпълнението на тази цел в него са предвидени мерки и реформи, които да имат съществен принос към възстановяването на потенциала за растеж и развитие на икономиката, като основно място е определено на интелигентната индустрия, която включва програма за публична подкрепа за развитие на индустриалните паркове и подобряване на инфраструктурната им свързаност“, казва тя. По думите и приоритетите на НКИЗ до края на 2021 г. са свързани с инфраструктурната обезпеченост на индустриалните зони на НКИЗ в цялата страна.

(Visited 12 times, 1 visits today)

error

Харесва ви статията? Споделете,моля!