Ботев срещу Таско. Депутатът от БСП използва големия поет за руска пропаганда

Класикът на славните чекисти и БСП Таско Ерменков, в стремежа си да блесне пред новия-стар господар на Кремъл, употреби нелепо за руска пропаганда думи на големия поет и революционер Христо Ботев. „…а вий… вий сте идиоти!“, нарече Ерменков САЩ, ФРГ (такава страна няма от 28 години, но явно социалистът живее във времето на комунизма) Франция и ЕС. Повод за неадекватната му реакция е, че на вчерашните избори за президент на Русия, в анексирания от Кремъл Крим 90% гласували за Владимир Путин. Така кримчани потвърдили, че са част от Русия. Но в окупирана територия, под страха от дулата на автомати, така се гласува.

[ad id=“225664″]

Думите на Таско може да се превърнат и в позиция на БСП, но в никакъв случай стихът на големия поет от стихотворението „В механата” не е насочен към българските евроатлантически партньори, а към „…тез, що залъкът наеден грабят с благороден начин”. Едва ли Ерменков ще се разпознае в този стих, но по темата „Русия”, Ботев би му отговорил по български със своя статия, публикувана във в. „Знаме”, г. I, Букурещ, 4 април 1875 г., бр. 13, с. 51:

Россия, тая мнима защитница на славянството, тя употреблява още по-радикални средства, за да истрие от лицето на земята българските колонии. Тя отне земите на колонистите, подложи ни със сичката своя неясна строгост и подлост под законът на „общата повинност” и, когато ние пожелахме да оставим пепелищата на ногайските татаре, които трудолюбивата българска ръка преобърна на рай, и да са върнем в своето старо отечество, испроводи няколко черни български души за да ни отвърнат от това намерение. Но това, което не можиха да направат устата на продадените блюдолизци, направиха казаците със своите сулици и камшици и с копитата на своите коне, направи правителството със своите темници, със своят Сибир и със своите 25 по гърбът. Вие няма да повярвате, ако ви кажа, че в едно село казаците извързаха сичките старци, мъже и ергене и, като ги испроводиха „куда Макар телят не голял”, не остави¬ха не една жена необезчестена, ни една мома неразвалена и ни едно дете неизнасиловано. Тие испокрадоха имането и покъщнината на селяните, испоклаха им птиците и добитакът и сичкото това премина ненаказано от страната на правителството. На мяста даже и кръв са пролея! Кажете ми после това не ще ли нашият народ да заеме мястото на евреите в Европа? Не е ли сичкото това знак, че тоя народ са смяташе и сега даже са смята за стока, с която секи има пра¬во да са обърща както иска? На нашите викове за свобода, на нашите стремления за братство и за съединение със славянете и на нашите трудове за прехраната на тирането никой почти не обърща никакво внимание. – Пъ-рвата рекрутация, която правителството прибърза да направи по колониите, има твърде печален исход. Пр¬авителството натовари 1,000 души български момци в един твърде веран вапор и ги испроводи на Кавказ в такова зло време, щото от бурите вапорат потъна в Черното море и нашите отидоха да защищават от рибите своето ново отечество”.

[ad id=“263680″]

Така че Таско, когато ползваш Ботев за руска пропаганда, първо го прочети като българин, а не като путинист.

Източник: http://www.faktor.bg


image0 (9K)