Бременни могат да бъдат уволнявани

Бременните служителки могат да бъдат  уволнявани, когато работодателят прави колективни съкращения.

[ad id=“225664″]

Съдът на ЕС реши, че евродирективата, която забранява уволняването на бременни и жени в майчинство, не важи в изключителни случаи, каквито са колективните уволнения.

Според него евродирективата допуска националното законодателство да предвиди уволнение на бременни при колективи съкращения, ако като мотив за това не е изтъкнат фактът, че служителката очаква или гледа дете.

Единственото условие към работодателя е той да посочи „основателни причини за уволнението“, както и прекратяването на договора да е допустимо по националното законодателство или пък да е установена практика в страната.

Бременните и майки кърмачки нямат предимство за оставане на работа или за преместване на друга, когато става дума за колективно прекратяване на договори, смятат магистратите.

[ad id=“236993″]

Съдът от Люксембург се произнася по дело, свързано с испанска фирма, но решението служи за ориентир на националните съдилища във всички европейски членки, ако към тях бъде отнесена подобна жалба.

Магистратите смятат, че когато работодателят прави колективни съкращения на персонал, това е изключително обстоятелство, което може да се отнесе и към бъдещите майки.

Съдът тълкува, че по въпроса за закрила на бременни жени има цяла европейска директива. Националните закони могат да се направят така, че да позволят на работодателите да ги уволняват, посочвайки, че правят масови съкращения на персонала си. Те трябва да посочат критериите, по които е направен подборът на тези служители, чиито договори ще бъдат прекратени и тези, които ще останат. Това задължение се отнася както за бременните, така и за останалите подлежащи на уволнения.

[ad id=“236999″]

Причините за съкращенията трябва да бъдат в  писмен вид.  Възможните мотиви могат да се посочат икономически, технически, организационни или производствени причини, посочва Европейският съд.

Когато се установи, че бременната жена е уволнена неоснователно, то работодателят не само трябва да я върне на работа, но й дължи неполучените поради уволнението заплати.


image0 (9K)