БСК с призив за свикване на Икономически кризисен щаб

БСК: От началото на настоящата криза, породена от COVID-19, въпреки огромния поток от информация, българският бизнес е поставен в ситуация на висока степен на неизвестност

 • Неизвестност за продължителността на извънредните мерки;

 • Неизвестност за мерките в подкрепа на икономиката:

  • Ще ги има ли изобщо?

  • Какви ще са?

  • Кога ще са факт/ откога ще се прилагат?

 • Неизвестност за дистрибуцията на стоките си в и извън страната;

 • Неизвестност за задълженията по кредитите си;

 • Неизвестност за всичко!

Всички тези неизвестни поставят българския бизнес пред най-голямата неизвестност – какво да прави с работниците и служителите си?! Колко време при тези условия може да си позволи да изплаща възнаграждения и осигуровки? На колко хора? Да съкращава ли хора? Колко? Кои?

Българският бизнес е загрижен и отговорен за човешкия си капитал, защото години наред страдаше от липсата му и си дава ясна сметка, че загубата на работници в този момент е с дългосрочни негативни ефекти, че в периода на възстановяване тези хора ще са необходими. Българският бизнес иска да задържи работниците си! Но българският бизнес не разполага с ресурси, които да му позволят неизвестно колко дълъг период на престой.

В тази връзка, настояваме:

 1. Спешно да бъде формиран и свикан Икономически кризисен щаб, който в спешен порядък да изработи конкретни механизми и мерки за ПРЯКА подкрепа на българските фирми.

 2. Управляващите ясно да обяснят на обществото какви щети търпят българските фирми, без да ги дели по големина, сектори, региони или някакъв друг принцип, защото ВСИЧКИ са силно потърпевши, а в крайна сметка – губещ ще бъдат фискът и държавата.

 3. Предвидените до момента мерки да не бъдат ограничавани до определени сектори, а да се отнасят еднакво за всеки български работодател.

Предлагаме като ефективна антикризисна мярка, която да даде глътка спокойствие на българския бизнес, целева държавна субсидия за всяко наето лице в реалния сектор, в размер на една минимална работна заплата (610 лв.), плюс дължимите осигурителни вноски (и от работодателя, и от работника). Сметките за тази мярка показват следното:

Наети лица в реалния сектор, 2019 г. – 1 777 921

Минимална работна заплата – 610 лв.

Дължими осигурителни вноски – 252 лв.

 

Разход на ДБ

За заплати

За осигуровки

ОБЩО

за 1 м.

718 531 810

296 836 092

1 015 367 902

за 3 м.

2 155 595 430

890 508 276

3 046 103 706

за 6 м.

4 311 190 860

1 781 016 552

6 092 207 412

 

Даваме си сметка, че националните ресурси на България са несъизмерими с тези на водещите икономики в света, но сме убедени, че е по финансовите сили на държавата ни да приложи примера на другите европейски страни, които мислят за икономическото си възстановяване с точно толкова висока степен на сериозност и отговорност, колкото и за осигуряването на общественото здраве.

От своевременните и интелигентни решения на държавата СЕГА зависи бъдещата конкурентоспособност на българската икономика, когато кризата приключи!

(Visited 1 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

image0 (9K)