Българските банки ще спазват европейски правила за преструктуриране от 2024 г.

Българските банки ще спазват европейски правила за преструктуриране от 2024 г.

Снимка: Архив Ройтерс

От 1 януари 2024 г. българските банки ще спазват правилата за преструктуриране на Европейския банков орган, като прилагат подходящи мерки, съобразени с издадените от европейския банков регулатор насоки. Българската народна банка прие решението на ЕБО за прилагане на „Насоки относно подобряване на възможността за преструктуриране за институции и органи за преструктуриране“, които са взети в съответствие с разпоредби на Закона за Българската народна банка и Закона за кредитните институции, съобщи пресцентърът на централната банка.

Още по темата

Насоките съдържат препоръки към институциите и компетентните органи за прилагане на подходящи мерки с цел подобряване на възможността за преструктуриране, в съответствие с европейска Директива 2014/59/ЕС, въведена в националната рамка със Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.

От 4 юли БНБ ще спазва насоките на Европейския банков орган за рисково базиран надзор при борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

За целта трябва да се вземат под внимание рисковите фактори, които са от значение за всички сектори под надзор.

Вниманието ще е насочено към кредитни институции, доставчици на кредитни услуги (различни от кредитни институции, например потребителски кредит, факторинг, лизинг, ипотечен кредит и търговски кредит), животозастрахователни компании, животозастрахователни посредници, институции за електронни пари, платежни институции, „bureaux de change“ (обменни бюра), инвестиционни посредници и колективни инвестиционни схеми.

Насоките на ЕБО препоръчват да се има предвид къде е повишен рискът за изпиране на пари и финансиране на тероризма в зависимост от дейността на финансовите институции в различните географски области, особено когато това са високорискови трети държави.

За клиентите на тези институции трябва да се прилагат правила, свързани с оценка за повишен риск и да се осъществява стриктен вътрешен контрол и одит.
 

https://www.investor.bg/

(Visited 20 times, 1 visits today)

error

Харесва ви статията? Споделете,моля!