Българщината. Читалище „Св. Патриарх Евтимий“, с. Борово

Народно читалище „Св. Патриарх Евтимий“ в старозагорското село Борово е основано на 31.01.1935 г. Учредителите на читалището са били 48 члена. Съществувал е художествен колектив, който включва:

– Театрална група от 18 души, танцова група от 17 души и фолклорна група от 13 жени;

– Художествен състав е изнасял представления в близките села Козаревец и Ловец. По-късно е организиран кръжок по ръкоделие, като негови сбирки са изнасяни сказки по земеделие, реферат на тема „Читалището в миналото и днес“.

Библиотеката към читалището започва с 23 тома предимно от дарения, а по-късно се закупуват и други книги. Дейноста на читалището продължава активно до 1980-82 г. след което се прекратява до 2008 г. На общоселско събрание, проведено на 29 март 2008 г., на което присъстват 53 души се взема решение да се възобнови дейността на читалището.

Село Борово „тръгнало“ от три турски чифлика

Избрано е читалищно настоятелство с председател Иван Рахнев Иванов, секретар Никола Гешев Николов и Касиер Станка Иванова Марчева и проверителна комисия в състав: председател Атанас Илиев Атанасов и членове Маньо Велев Манев и Минка Петкова Чаталбашева.

С решение на Старозагорския окръжен съд № 69 / 22.05.2008 г. читалището е вписано в регистъра му, а с удостоверение на министерството на културата от 10.06.2008 год. е вписано в регистъра на народните читалища под номер 3355. Към момента библиотеката на читалището разполага с библиотечен фонд от 720 тома, който постоянно се обновява и обогатява.

Читалищното настоятелство разнообразява напрегнатото ежедневие на жителите на селото като организира честването на бележите дати и годишнини, прави ги съпричасни с българския фолклор чрез гостуващи ни състави и групи, продължава българските традиции и обичаи по различни поводи. Материалната база на читалището включва: зала с площ от 97,5 кв.м и 70 седящи места, библиотека – 21,5 кв.метра.

 

(Visited 12 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

image0 (9K)