НАЙ-НОВИ:

Втори национален конкурс на фондация „Миню Балкански“ за учители и студенти

Педагогическа асоциация „Образование без граници“ и фондация „Миню Балкански“ организира втори национален конкурс за учители и студенти за разработка на тема/теми за извънкласна работа по математика за ученици от 2 до 12 клас, съобщи за ЗАРАТА Любомир Любенов – създателят на математически таланти на световно ниво и преподавател ва ПГ по компютърни науки и математимески анализи-Стара Загора

Целите на конкурса са: Повишаване качеството на образователния процес. Обогатяване и оптимизиране на дейностите в системата на извънкласното образование и създаване на условия за откриване и реализация на млади учители.

В конкурса могат да участват учители и студенти, които представят разработка и декларация за обработка на личните данни. Всеки участник в конкурса може да представи една разработка – самостоятелно или със съавтори, разположена на най-много 6 страници на тема/и за извънкласно обучение по математика

Срок за представяне на темите: 30.03.2021 г.(важи датата на подаване ).

Разработките се изпращат на адрес: fmb.shkoli@gmail.com

Публикуване на разработките: класираните разработки на първите 6 места ще бъдат публикувани в списание „Образование без граници“.

На най-добрите ще бъде предоставено и участие в работата на Регионалния център по извънкласно образование на фондация „Миню Балкански“, с. Оряховица.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 30.04.2021 г. на страницата на турнира „Математика без граници“ и фондация „Миню Балкански“. Мобилната версия на ЗАРАТА - ТУК

Най-нови