ВУЗФ подписа 3 меморандумa за сътрудничество с водещите частни университети в Северна Македония

ВУЗФ подписа 3 меморандумa за сътрудничество с водещите частни университети в Северна Македония

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) подписа меморандуми за сътрудничество с водещите частни университети в Северна Македония – АUE-FON University, Скопие, University American College Skopje и South-East European University, Тетово.

Меморандумите между университетите дават възможности за академично сътрудничество, разработване на съвместни учебни програми, чрез които студентите от Македония и България ще могат да получат двойни дипломи. Сътрудничеството ще предоставя и нови регионални възможности за придобиване на докторска, магистърска и бакалавърска степен в областта на икономиката, бизнеса и предприемачеството.

По време на разговорите между ректора на ВУЗФ проф. д.ю.н. Борис Велчев и ректорите на трите университета в Северна Македония бяха обсъдени и възможностите за разширяване на академичния обмен на студенти и преподаватели между двете страни. Те се съгласиха да работят за прилагане на практиката на студентска мобилност за обучение в чужбина и да осъществяват отблизо обмен на научни материали, публикации и информация в интерес на студентите.

С подписването на меморандумите ВУЗФ продължава усилията си за непрекъснато разширяване на международната си мрежа от партньори сред университетите в Европа и региона, предлагайки на студентите си постоянно модернизиращ се съвременен образователен процес, обмяна на опит и внедряване на иновативни подходи и практики както в обучението, така и в работата. По този начин ВУЗФ се стреми да гарантира на възпитаниците си възможно най-високо ниво на образование, отговарящо на съвременните пазарни изисквания, както и постоянно кариерно развитие на академичния си състав.

ВУЗФ e първият български частен университет, специализиран в областта на бизнеса, финансите, застраховането, мениджмънта, маркетинга и предприемачеството. Възпитаниците на бизнес университета са сред най-високоплатените икономически специалисти в България, а висшето училище се отличава като едно от най-добрите места за следване на икономически и бизнес специалности, сочат данните на Рейтинговата система на висшите училища в България за 2021 г. Дипломата, издавана от ВУЗФ е международно призната, като през последните години университетът се доказа като една от най-активните образователни институции в България. Тази година висшето училище отбелязва своята 20-та годишнина и по този повод организира серия от бизнес конференции, отворени лекции и уебинари със световноизвестни имена от бизнеса и финансите. Повече подробности за тях следете на vuzf.bg, както и в социалните мрежи на университета.

https://www.dnes.bg/ … Натисни СПОДЕЛИ, моля!


image0 (9K)