Георги Николов е определен за заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Стара Загора

Прокурор Георги Николов е определен за заместник-административен ръководител на Окръжна прокуратура – Стара Загора с решение на Висшия съдебен съвет. Той има 17 години юридически стаж, завършил е специалността „Право“ в ПУ „Паисий
Хилендарски“. Работил е като разследващ полицай, след което е бил прокурор в Софийска районна прокуратура, Специализираната прокуратура, Софийска градска прокуратура, а от декември 2022 г. е в Окръжна прокуратура – Стара Загора.
Георги Николов е определен за говорител на Окръжна прокуратура – Стара Загора със заповед на административния ръководител Дичо Атанасов.


image0 (9K)