ГЕРБ спира обжалването на обществените поръчки със закон

Промени в Закона за обществените поръчки, които да ограничат възможността за съдебно обжалване на обществените поръчки, внесоха днес в деловодството на Народното събрание депутати от ГЕРБ.

[ad id=“225664″]

В мотивите на законопроекта е записано, чрез множеството облажвания в съда се блокират ключови проекти, за някои от които има осигурено финансиране за милиони, а се бавят с години. Ако промените бъдат приети, жалбоподателите ще трябва да предоставят доказателства, че са заинтересована страна, и да носят съдебна отговорност, ако се докаже, че недобросъвестно бавят хода на обществената поръчка със съдебни процедури.

Авторите на промените, сред които е и шефът на правната комисия Данаил Кирилов, предлагат да отпадне настоящият текст от Закона за обществените поръчки, който гласи, че всяка заинтересована страна участник има право да обжалва процедурата.

[ad id=“263680″]

Ако предлаганите промени минат, ще бъде заличен настоящият член 198, ал. 3, който гласи:

(3) Жалба срещу решението за класиране на участниците в конкурса за проект може да подава всеки заинтересован кандидат или заинтересован участник в срока по чл. 197, ал. 1. Вносителите посочват, че се надяват да прекратят практиките на тенденциозно и неоснователно забавяне на процедурите. За целта създават нов текст към член 196 – 196 а. Той гласи, че жалбоподателите са длъжни да упражняват правата си добросъвестно и ще носят отговорност за вреди при недобросъвестното им използване. С други думи, въвежда се отговорност за причинените вреди, ако се установи злоупотреба с правото на обжалване.

[ad id=“237001″]

Управляващите предлагат и възможност за връчване на съобщения и призовки само по електронен път – по имейл и факс, за да бъдат ускорени процедурите. В жалбите си до КЗК участниците в обществените поръчки вече ще трябва да прецизират интереса си, като включат в мотивите си обстоятелствата, на които основават качествата си на заинтересовани лица и посочат конкретно и изчерпателно всички възражения, основанията за тях и своите искания.

[ad id=“238430″]

Авторите на текстовете посочват, че към момента около 1/3 от обжалванията са неоснователни и с новите текстове очакват този процент да намалее чувствително.

(Visited 14 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.