График за миене на улиците в Стара Загора за периода 19 – 23 юли

Предварителен график за миене на улиците в Стара Загора за периода от 19.07.2021 год. до 23.07.2021 год.

Понеделник 19.07.2021 год.

1 ул. „Боруйград“ от ул. „23 септември“ до бул. „Руски“
2 ул. „Стефан Стамболов“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“
3 ул. „Екзарх Антим I от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“
4 ул. „Майор Кавалджиев“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“
5 ул. „Света Троица“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“
6 ул. „Св. Отец Паисий“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“
7 ул. „Поп Минчо Кънчев“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“
8 ул. „Цар Иван Асен II от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“
9 ул. „Сава Силов“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“
10 ул. „Хаджи Димитър Асенов“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“
11 ул. „Железни врата“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“
12 бул. „Митрополит М. Кусев“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“
13 ул. „Константин Иречек“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“
14 бул. „Руски“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“
15 ул. „Спортна“ от пл. „Берое“ до ул. „23 септември“
16 ул. „23 септември“ от ул. „Спортна“ до ул. „Княз Ал. Батенберг“
17 ул. „Васил Левски“ от ул. „Княз Ал. Батенберг“ до бул. „Руски“

Вторник 20.07.2021 год.

1 ул. „Княз Ал. Батенберг“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“
2 ул. „Георги Апостолов“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“
3 ул. „Стефан Стамболов“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“
4 ул. „Екзарх Антим I от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“
5 ул. „Майор Кавалджиев“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“
6 ул. „Света Троица“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“
7 ул. „Св. Отец Паисий“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“
8 ул. „Поп Минчо Кънчев“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“
9 ул. „Цар Иван Асен II от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“
10 ул. „Сава Силов“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“
11 ул. „Хаджи Димитър Асенов“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“
12 ул. „Железни врата“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“
13 бул. „Митрополит М. Кусев“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“
14 ул. „Константин Иречек“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“
15 бул. „Руски“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“
16 ул. „Генерал Столетов“ от ул. „Мусала“ до бул. „Руски“
17 ул. „Верехови“ от ул. „Хаджи Дим. Асенов“ до бул. „Митрополит М. Кусев“

Сряда 21.07.2021 год.

1 ул. „Д-р Тодор Стоянович“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“
2 ул. „Иван Гарванов“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“
3 ул. „Росица“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“
4 ул. „Княз Ал. Батенберг“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“
5 ул. „Стефан Стамболов“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“
6 ул. „Екзарх Антим I от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“
7 ул. „Майор Кавалджиев“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“
8 ул. „Света Троица“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“
9 ул. „Св. Отец Паисий“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“
10 ул. „Поп Минчо Кънчев“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“
11 ул. „Цар Иван Асен II от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“
12 ул. „Сава Силов“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“
13 ул. „Хаджи Димитър Асенов“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“
14 ул. „Цар Калоян“ от ул. „Д-р Тодор Стоянович“ до ул. „Захари Княжески“
15 ул. „Д-р Тодор Стоянович“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
16 ул. „Княз Ал. Батенберг“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
17 ул. „Стефан Стамболов“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
18 ул. „Екзарх Антим I от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
19 ул. „Майор Кавалджиев“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
20 ул. „Света Троица“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
21 ул. „Св. Отец Паисий“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
22 ул. „Поп Минчо Кънчев“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
23 ул. „Цар Иван Асен II от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
24 ул. „Сава Силов“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
25 ул. „Хаджи Димитър Асенов“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
26 ул. „Захари Княжески“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“

Четвъртък 22.07.2021 год.

1 ул. „Св. Княз Борис“ от ул. „Д-р Тодор Стоянович“ до бул. „Митрополит М. Кусев“
2 бул. „Митрополит М. Кусев“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Св. Княз Борис“
3 бул. „Руски“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Св. Княз Борис“
4 ул. „Лубор Байер“ от ул. „Захари Княжески“ до бул. „Руски“
5 ул. „Стефан Стамболов“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
6 ул. „Екзарх Антим I от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
7 ул. „Майор Кавалджиев“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
8 ул. „Света Троица“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
9 ул. „Св. Отец Паисий“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
10 ул. „Поп Минчо Кънчев“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
11 ул. „Цар Иван Асен II от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
12 ул. „Сава Силов“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“

Петък 23.07.2021 год.

ул. „Хаджи Димитър Асенов“
1 ул. „Д-р Тодор Стоянович“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
2 ул. „Княз Ал. Батенберг“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
3 бул. „Цар Симеон Велики“ от ул. „Д-р Тодор Стоянович“ до ул. „Хаджи Дим. Асенов“
4 ул. „Димчо Стаев“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
5 ул. „Княз Ал. Батенберг“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
6 ул. „Стефан Стамболов“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
7 ул. „Екзарх Антим I от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
8 ул. „Майор Кавалджиев“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
9 ул. „Света Троица“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
10 ул. „Св. Отец Паисий“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
11 ул. „Генерал Гурко“ от ул. „Димчо Стаев“ до ул. „Св. Отец Паисий“

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.

(Visited 1 times, 1 visits today)

error

Харесва ви статията? Споделете,моля!