Гърми скандал с квестори, оставили абитуриентка по сутиен на матурата

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ Офелия Кънева изиска от министъра на образованието Красимир Вълчев цялостна проверка на двата случая с квесторите на матурите, оставили абитуриентка по сутиен в училището в Сапарева баня, и унизения гимназист в Кочериново. Експертите от МОН трябва да дадат становище по отношение на приемливите методи на проверка от страна на квесторите във връзка с проследяване на преписващи устройства по време на матурите.

[ad id=“218001″]

По време на втория държавен зрелостен изпит ученичка от Професионалната гимназия по туризъм в Сапарева баня бе накарана от квесторите да си вдигне блузата, за да видят дали няма в сутиена записващо устройство. „Бях подложена на психически тормоз. По време на изпита по биология в стаята имаше представителка на Министерството на образованието.

Тя се усъмни, че в сутиена съм сложила телефон и преписвам. Тя и квесторите непрекъснато кръжаха около мен, заставаха зад мен или до мен и ме наблюдаваха под лупа, чувствах се унизена и потисната по време на целия изпит. Аз бях чела и не се притеснявах за изпита, нямах никакви приспособления за преписване. След като предадох написаното от мен, 5-има квестори и представителката на МОН ме отведоха в учителската стая и ме накараха да си вдигна блузата догоре, за да се уверят, че в сутиена нямам никакво устройство за преписване. Почувствах се отвратително, като че ли бях престъпник”, призна абитуриентката. Малко по-късно стана ясно, че същата експертка от МОН действала по идентичен начин и на втората матура в СУ „Христо Ботев“ – Кочериново. Тогава тя се усъмнила в дванадесетокласник, че преписва, и го накарала да съблече дрехата си по време на изпита пред съучениците си, които останали шокирани от унижението, на което е подложено момчето.

[ad id=“218001″]

И при него мобилно устройство или пищови не са открити. До ДАЗД бе изпратено и официално запитване дали действията на въпросната експертка са правомерни и не нарушават ли те правата на децата, както и в коя наредба на МОН са разписани конкретни права на квесторите по време на матурите. Във връзка с питането на „Струма” Офелия Кънева е изискала от просветния министър цялостна проверка на двата случая. В отговора си тя разяснява, че съгласно Наредба №3 от 17.05.2004 г. на МОН за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити определените квестори получват срещу подпис писмен инструктаж, който се предоставя от директорите на училищата и е утвърден със заповед на министъра на образованието и науката. Съответно квесторите уведомяват зрелостниците да изключат изцяло техническите си средства за комуникация, събират ги и ги оставят на видно място.

[ad id=“218001″]

„В цитираната наредба и предоставения инструктаж се определят основанията, вследствие на които ученик може да бъде отстранен от изпит поради преписване от хартиен, технически носител или от друг зрелостник, но не са регламентирани методите, с които квесторът може да се увери или докаже, че ученикът преписва. С утвърдените от МОН документи не се делегират права на квесторите да проверяват за преписващи устройства, които могат да бъдат укрити под дрехите на детето”, категорична е председателят на ДАЗД Офелия Кънева.

Тя подчертава, че всяко дете има право на неприкосновеност на личния живот, особено в семейството, в училище, в детските заведения.

[ad id=“218001″]

„В качеството ми на председател на ДАЗД отправих молба към министъра на образованието и науката за определяне на конкретни начини за проверка от страна на квесторите по отношение на преписващи материали, носени от децата. Също така ДАЗД остава в готовност за съвместни разработки с експерти от МОН, касаещи спазване правата на децата”, е отговорът на Офелия Кънева на въпросите на „Струма”.

(Visited 24 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.