Днес в „Наследство“: Наближава момента, в който ще се разкрие подлостта на Зухал и Икбал

На сутринта Яман влиза в стаята на Сехер и вижда, че тя държи в ръката си медальона със знака за безкрайност, който е подарен от него.

Яман забелязва и писалката, оставена на нощното шкафче и в пристъп на ярост я строшава на две.

В същото време в имението пристига новия градинар, нает от Дженгер. Мъжът се оказва глухоням.

Яман си спомня за брачния договор, който Сехер е настоявала да подпишат. Той го изважда и прочита, че важи само за първите 6 месеца след сватбата.

Яман се убеждава, че през цялото време Сехер е целила да го измами и да се домогне до богатството му. Чичото на Юсуф се убеждава също, че Зухал е била „права“.

Афектиран, Яман смачква предбрачния документ. В този момент при него влиза Сехер. Тя е озадачена какво стиска Яман в юмрука си.

Сехер отново моли Яман да поговорят, а той я поглежда, без да каже и дума. Неслихан носи кафе, а разярен, Яман блъска подноса от ръцете й. Чашите падат и се чупят на пода.

Сехер не може да повярва, че старият Яман се е завърнал… Тя го хваща за ръката и му заявява, че няма да ходи никъде, докато не й признае какъв е проблемът.

Яман отблъсва грубо Сехер и напуска имението. Качва се в автомобила си и потегля с мръсна газ. Сехер се опитва да го спре, но безуспешно.

В огледалото за обратно виждане Яман вижда как Сехер е блъсната от преминаващ на улицата автомобил.

Яман спира колата си и тръгва към Сехер, но в този момент си спомня за „уличаващите доказателство“ и се спира. Чичото на Юсуф се качва отново в автомобила си и продължава напред.

В същото време Сехер лежи в безсъзнание на улицата…

Яман си спомня думите на Дженгер, че Сехер е жертвала живота си за него, и набива спирачки.

Яман взема Сехер на ръце и я откарва в болницата… Недим му се обажда и му съобщава, че е намерил специалист, който да установи достоверността на записа.

Зухал предупреждава Икбал, че Недим е напът да ги разкрие пред Яман.

Източник: Telenovellas News


image0 (9K)