Днес в „Наследство“: Неслихан е категорична, че Зухал нарочно е катастрофирала

Лекарят излиза от интензивното и информира Яман, Икбал и Сехер, че животът на Зухал е вън от опасност. За всеки случай, тя ще остане в болницата през нощта.

Икбал е категорична пред Яман, че сестра й е отлична шофьорка, но след случилото се (изгонването й от имението), вероятно и е подействало и е загубила контрол върху управлението на автомобила си.

Яман заявява, че отива за кафе, и се оттегля. По-късно Сехер също излиза от болницата и заварва Яман да седи на една от пейките.

Сехер сяда до Яман и забелязва, че цялата му ръка е червена. Яман обяснява на съпругата си, че се е изгорил с кафето.

Сехер се опитва да успокои Яман, че Зухал не е катастрофирала заради неговото решение.

Яман отвръща емоционално, че единствено е искал да защити семейството си…

Икбал звъни на Дженгер и му съобщава, че ще остане в болницата, докато Зухал се възстанови, като му нарежда с Адалет да се погрижат за Зия.

След като разбира за катастрофата, Неслихан е категорична, че Зухал нарочно е катастрофирала.

Обратно в болницата, Икбал моли Сехер да наглежда Зия в следващите няколко дни, докато сестра й бъде изписана от болницата.

Сехер моли Яман да върнат Зухал в имението, защото тя ще има нужда от тях. Яман отвръща, че Недим ще я откара в имението…

Яман заявява на Сехер, че Юсуф не бива да остава сам. Моли я да се върне заедно с Недим в имението. Тя се съгласява.

Сехер се прибира в имението на Къръмлъ и очаква Яман. Когато той се прибира, тя веднага го пита дали Зухал е добре. Яман я успокоява, че всичко е наред, и утре тя ще бъде изписана.

Яман поглежда към Сехер, а тя се надява, че той ще й признае чувствата си. Чичото на Юсуф обаче се отказва в последния момент, като отбелязва, че тя изглежда много уморена.

Ибрахим намира поредния мистериозен пакет на бюрото си, пълен с вкусотии.

Икбал и Зухал се завръщат в имението… Зухал е с яка на шията.

Яман отбелязва пред Сехер, че младоженците ходят на меден месец… Изтъква, че за пред хората е хубаво да отидат и те, а тя се съгласява.

Източник: Telenovellas News


image0 (9K)