Днес в „Наследство“: Яман не престава да мисли за Сехер и за странното й поведение

Яман поставя обратно падналия рафт. Сехер му благодари, но Яман вижда, че тя има кръв по ръцете си. Сехер му отговаря, че не е нищо сериозно, и продължава с работата си.

Яман взима йод и памук и почиства раната на Сехер.

Едва сдържайки се да не изрази чувствата си, Сехер заявява на Яман, че трябва да провери Юсуф. Тя се насочва към стаята му, докато той все още спи, и, наблюдавайки го, го пита какво ще прави с чичо му.

Кираз продължава да изпитва затруднения с работата в кухнята. Али й обяснява, че се старае прекалено много, като я съветва да действа хладнокръвно.

Юсуф се разбужда и с изненада установява, че леля му през цялото време е била до него. Сехер го пита дали е гладен, а той потвърждава.

Двамата слизат до кухнята, а Юсуф забелязва, че Сехер се притеснява, докато върви по коридора на имението, в близост до стаята и кабинета на Яман.

Яман забелязва, че Сехер и Юсуф са в кухнята, и се присъединява към тях. Сехер се чуди как да се „спаси“ от присъствието му, защото й влияе разсейващо.

Юсуф обаче настоява леля му да му приготви от любимите му сладки с лимон. Сехер отвръща на малкия, че по-късно ще направят, а сега е време да рисуват в стаята му.

Юсуф започва да недоволства, а Сехер склонява да направи сладките. Яман я наблюдава с нестихващ интерес…

В този момент Яман получава обаждане от Недим, но той включва телефона си на високоговорител и ясно заявява че е с Юсуф и леля му.

Недим припомня на Яман за насроченото съвещание, но той му нарежда да го отмени. Юсуф е на седмото небе от щастие, че чичо му ще си остане вкъщи.

Сехер продължава да се притеснява от присъствието на Яман и започва да върши неадекватни неща. Тя няма търпение сладките да се изпекат, за да се оттегли.

Сехер моли прислугата да извади сладките от фурната след 10 минути и заявява на Юсуф, че се качват в стаята му. Малкият е разочарован…

Хората на братята Камгьоз скриват бежанците в един от складовете на Яман, за чието местоположение е информиран екипът на Али.

Яман не престава да мисли за Сехер и за странното й поведение през последните дни. Тайно допуска, че и тя може да е влюбена, но бързо отхвърля тази своя мисъл.

Сехер излиза на терасата, но без да иска изпуска колието си. Лелята на Юсуф губи равновесие, докато го търси, но Яман се появява и я спасява, вземайки я в прегръдките си.

Яман връчва обратно колието на Сехер… Той настоява тя да хапне, за да възвърне силите си.

Тримата с Юсуф вечерят. Малкият започва да се прозява и Сехер го води в стаята му.

Яман пита Сехер дали тя се страхува от него…

Източник: Telenovellas News


image0 (9K)