Днес в „Наследство“: Яман освобождава Икбал

Али е призован на разпит от главния инспектор, който установява, че комисарят има проблем с овладяването на гнева.

Инспекторът припомня на комисаря, че е полицай и мисията му е да защитава хората, а не да ги напада.

Али отвръща единствено, че вече е загубил смисъл да живее, щом любимата му не е до него.

Али заявява, че вече не става за полицай, след което напуска стаята на инспектора на своя глава.

Сехер очаква новини от Яман, който не й звъни. Зия идва при нея и я пита дали брат му е открил Икбал.

Сехер уверява Зия, че Икбал скоро ще се върне у дома и той не бива да има съмнения в това.

Зия изтъква пред Сехер, че Икбал за него е въздухът – така, както и Яман за нея.

В същото време похитителите на Икбал й нареждат да се изправи. Тя ги пита къде отиват, а те отвръща, че ще я върнат на свобода. Икбал обаче не им вярва и заявява, че никъде няма да ходи.

Един от похитителите прилага сила, а друг изважда пистолет, който опира в главата на сестрата на Зухал.

Похитителите на Икбал планират да се отърват от нея, като я захвърлят в пропаст. Тя изпада в паника и ги умолява да я пощадят.

В този момент се чува изстрел. Икбал вижда, че мъжът, който бе насочил пистолет срещу нея, лежи на земята, облян в кръв.

Икбал се обръща и вижда Яман с пистолет в ръка. Оказва се, че той я е спасил.

Яман и Икбал се връщат в имението. Зия се приближава към жена си и, обзет от щастие, я прегръща, а след това благодари на Яман, че е спазил думата си.

Сехер настоява Икбал да бъде прегледана от медицински специалист, но тя отказва.

Сехер заявява на Яман, че отново се е справил като един истински герой и е върнал Икбал у дома. Той отвръща, че му се ще да върне и всичко, както преди, а Сехер смутено навежда глава.

Яман съобщава на Сехер, че е върнал пистолета на охранителя.

Фърат установява, че колата на Бора е невредима и той през цялото време е залъгвал Неслихан.

Али разбира, че е временно отстранен от длъжност…

Източник: Telenovellas News


image0 (9K)