Днес в „Обещание“: Нарин не спира да предизвиква Мелтем

Саваш споделя с Гюлпери, че знае защо отказва да се разведе – заклела се е пред Кадрие.

Мелике забелязва, че Гюлпери е угрижена.

Емир връща фибата на Гюлпери.

Кемал обяснява на Мерт, че ще отърве Мелтем от затвора за доброто на Нарин.

Мелтем се вбесява от думите на Нарин, която не спира да я предизвиква.

Кемал се свързва с жена си и опитва да отклони вниманието й, за да не мисли лоши неща.

Гюлпери отива да признае истината на Емир, но го моли да не отваря вратата, за да не се гледат в лицето.

Емир очаква, че Гюлпери ще му каже за чувствата си, но всъщност тя иска да му признае за клетвата си пред Кадрие.

В крайна сметка Емир отваря вратата и предлага на жена си да говорят по-късно в подходящ момент.

Емир взима гравираните халки, които по-рано е поръчал при златар.

Баран уверява Фидан, че не ѝ е обиден или ядосан, защото сама е признала за ключа.

Фидан му разказва за халките, които Емир е поръчал. Баран се чуди какво става, след като бракът на Гюлпери и Емир е фиктивен.

Кемал събира документите, които оневиняват Мелтем.

Емир споделя с Оя, че скоро ще има добри новини за разказване.

Баран докладва на Саваш за халките, които Емир е купил.


image0 (9K)