Днес е световният ден на гората

На 21 март, се чества световният ден на гората.

Тази дата се отбелязва от 1972 г. – ден на пролетното равноденствие по инициатива на 23-ата сесия на Европейската конфедерация по земеделие.

Приета е през ноември 1971 г. и подкрепена от Организацията на ООН по прехрана и земеделие, за да бъде защитена флората и фауната на горите, пише kmeta.bg.

Горите – природното богатство на планетата. На нея дължим не само чистия въздух и водата, но и естествената среда за живот на много растителни и животински видове – около 80% от биологичното разнообразие на Земята.

Горите – основната екосистема на планетата. Дървесните гори покриват около 9,4% от площта на Земята и 30% от площта на сушата, като в миналото са покривали дори до 50% от нея. Около 90% от цялото биоразнообразието на сушата е концентрирано в горите.

Поддържането на горите е от решаващо значение за бъдещето на човечеството. Горите ще бъдат по-важни от всякога, тъй като световното население се очаква да нарасне до 8,5 милиарда до 2030 г.

(Visited 12 times, 1 visits today)

image0 (9K)