Дрехи по френски журнали шиели в Девическото училище в Стара Загора

През първата половина на XX век в Стара Загора работят над 20 културно-просветни и благотворителни дружества. В стремежа си да водят активна дейност, те често си съперничат, появяват се дразги. Тогава в един от докладите на директорката на девическата гимназия са отбелязани думите: „Много дружества, малко дружба.“ Това става ясно от интервю за Радио Стара Загора на Райна Антонова, главен уредник на отдел „Нова история“ в РИМ – Стара Загора.

Въпреки противоречията и скандалите гражданите се включват активно във всички сфери на обществения живот- здравеопазване, култура, наука, образование и спорт. Сред най-дейните са дамите от културно-просветното дружество „Пробуда“, основано през април 1927 година. Инициативните д-р Невена Азманова-Ханчева и Зора Азманова, съпруга на един от собствениците на фабриката за син камък в града, полагат основите на дружеството.

Женското дружество обединява съпругите на уважавани индустриалци, търговци, учители и лекари от Стара Загора. На първото заседание присъстват 68 жени. за председател е избрана д-р Азманова- Ханчева, а за подпредседател Екатерина Найденова. Определено е и настоятелство от 12 души. За име на организацията се избира „Пробуда“, защото то ще иска да се пробуди за съзнаване ония задължения, които жените, произхождащи от всички слоеве на обществото имат като гражданки и майки“.

В устава е записано, че ще се полагат усилия за отстояване на политическите права на жената, но организацията няма да има политически и партиен характер. Това е принцип, който се спазва през всички години от съществуването на женското дружество. политическите пристрастия са загърбени в името на идеята за оказване на помощ на всички нуждаещи се в града.

Приходите се набавят от членски внос, волни пожертвования, дарения, завещания, от организирането на забави, вечеринки, представления, лотарии, субсидии и помощи. Предвидено е, ако организацията преустанови своята дейност цялото й имущество да се предаде на дружество „Театър“, а капиталите да се внесат в някое държавно кредитно предприятие.

Една от най-амбициозните задачи на женското дружество е създаването на Девическо стопанско училище. В него младите момичета, освен че ще получат специално образование, което им дава възможност да изкарват прехраната си, ще разширят своята умствена подготовка, общата си култура и ще се издигат духовно, морално и материално, ще станат просветени и подготвени майки.

Практическото девическо стопанско училище официално отворило врати през ноември 1927. И се стигнало дотам, възпитаничките му да шият дрехи по модни френски журнали.

 

 


image0 (9K)