Дявол, Сатана, Сатанаил. Открий добрия!

Под Зло Сатаната ли трябва да разбираме или низши зловредни същества от Астрала? Сатаната не е ли твърде могъщ, на високо ниво на развитие, за да контактува със същества като нас, на 12-о или 13-о ниво на развитие?

Може да ти звучи наивно, но не съм правила опити да призовавам Злото, защото не вярвам, че ще дойде. Имам чувството, че и да изпълня някакъв сатанински ритуал, ще го чакам напразно. Предполагам, че и Злото си подбира хората.

Алена отговаря:

Ти си готова да бъдеш призована, поласкана и употребена от Сатаната. Според думите ти не си изпълнила сатанински ритуал само защото не вярваш, че той ще дойде заради ниското ни ниво на развитие. Говориш така, сякаш напразното ти чакане е за някое гадже, а не за Абсолютното Зло. Да, разбира се, и той си подбира войнството, но всеки, готов да пролее ритуално кръв, за да го призове, уж само от любопитство, вече е в зоната на неговата власт, откъдето бягството приживе е невъзможно.

Опасни за теб самата са разсъжденията ти. Много пъти съм казвала – не се заигравайте с могъща енергия, която не поз­навате и не сте способни да контролирате. Не любопитствайте дали Сатаната ще дойде. Ако носите нужната му енергия и притежавате полезната му душевност, той задължително ще дойде. Ще ви дари незаслужени блага и точно когато полетите на крилата на внушената ви, но несъществуваща мощ, ще настъпи времето да плащате, но на Злото цената не можете да платите. Дареното ви от Злото се плаща с кръв, чужда или вашата.

Ритуалите на сатанистите не са в състояние да променят необратимо живота на съществата на която и да било планета от нивата до 15-о, а енергията на по-високите нива отблъсква Сатаната, те са безинтересни за него. Ако чрез сатанински ритуали беше възможно да се влияе на цели планетарни култури, дори и на високите нива във Велената, досега нямаше да съществуват населени планети и разумни същества. Всичко щеше да е употребено и после унищожено в страдание за неговото благо и мощ. И точно тук се крие неговата слабост. Сатаната съществува чрез енергията на злостта и унищожението, с която го захранват неговите подвластни от планетите с ниско ниво на развитие. В един момент задължително се стига до унищожението на тези същества, различни на множеството планети. На тяхно място идват нови, орисани на могъщество, но всъщност жертви.

Какво ще се случи, ако унищожението е всеобхватно. Няма енергийна храна за Сатаната. Затова сатанинските ритуали са насочени към малко или повече човешки същества, а вредата за планетата е незабележима заради нищожната площ, на която се извършват заколенията на животни, откраднати или продадени им бебета, понякога бездомници. Все пак при ниските нива е възможна и разрухата на планетата. Сатанински ритуали се извършват и на гробища. Разкопават се пресни гробове, заколенията и там се правят, а целта е поруганата Душа да започне да мъсти и заради ритуалите да стане подвластна на сатанистите, защото за Сатаната тя е безинтересна. Такива хора, задоволяващи своята злост и ненавист и проливащи кръв в служба на своя господар, докато самите те се превърнат в жертви, има и в България. Знаете, всичко, което искам, мога да видя, скрито няма, но това ми беше доказано. Затова пак и пак ще повтарям, не флиртувайте със Сатаната, не можете да му платите цената.

Ще има ужасени от прочетеното, ще има и скрито подсмихващи се, защото и сатанисти четат „Кармичният кръг“, убедени, че те са избраните, заслужили да бъдат любимите деца на господаря си, и никога не биха се оказали сред закланите, но повечето от тях грешат, ще има и невярващи. Вяра или невяра – сами избирате, аз само ви разказвам как стоят нещата с божествата, несътворени от Твореца. И не смесвайте сатанинската религия със сатанизма. Казано с верски слова, сатанизмът е крайно сектантско проявление на сатанинската религия.

Доброто и Злото са естествена част от развитието на всяко разумно същество, на всяка планетарна цивилизация във Вселената. Тяхното съотношение в отделната личност, както и в обществото като цяло се променя в зависимост от нивото на духовно и интелектуално развитие, на което се намира планетата.

При планетите от 4-о до 15-о ниво Злото е естествена част от живота, а понякога и преобладаващата, водещата и формиращата неговото развитие.

При планетите от 16-о ниво нагоре Злото започва да намалява, а при Висшия космически разум изчезва. На висшите нива Доброто е основата на живота.

Доброто е сътворено от Създателя, дарено с Душа от Светия дух, развило се в утробата на майката Вселена, орисано да твори доброта, да дарява обич и любов.

Злото е състояние на душевността на първичното същество, към което все още принадлежи и човекът.

Злото се е самосъздало.

Количественото натрупване на огромни обеми негативна енергия на зло са избухнали в качествена промяна, родила образа и съществото на Злото, което е правилно да наричаме Сатана.

Злото господства предимно на планетите с ниско ниво на развитие като Земята и милиарди други като нея. То живее и се зарежда със завистта, омразата, злостта, агресията, убийствата, проливането на кръв и отнемането на живот на същества, хора, животни в ритуални убийства, пиене на човешка и животинска кръв, използване на органите на хора и животни в ритуали на Злото.

Мнозина доброволно припознават Злото, Сатаната за свой бог, независимо на кого са се врекли за пред обществото. Злото презарежда своите слуги-жертви със злост, завист и омраза, всепомитащи и унищожителни, водещи до насищане на планетарните им владения с негативна енергия, и най-накрая – до разрухата на планетата – тяхното обиталище, ако бъде позволено.

На ниско развитите планети като Земята в краткосрочен план според вселенските мерки Злото винаги е водещо и потиска, дори унищожава носителите на Доброто в неговото единство от Дух и Материя. В дългосрочен план Злото е безсилно пред Доброто.

На планетата Земя мнозинство са хората, които разбират, осмислят и изживяват живота си чрез Зло. Успяват, достигат до върхови позиции, понякога цялото човечество знае имената им, гордеят се със себе си, но идва неизбежният миг на смъртта и тогава техните души с ужас разбират, че е дошло време за съд, но в незримия свят на Доброто. На Злото душите на неговите слуги-жертви не са му потребни.

Даровете на Злото имат непосилна цена

Дявол, Сатана, Сатанаил са три различни същества

Беше преди около две години, когато за първи път посочих Дявола и Сатаната като две различни проявления на злото и очаквах някой да попита защо ги разделям. В общественото съзнание и книжовното познание те са едно и също същество с две различни имена. Уви, никой не попита.

Дяволът, Сатаната и Сатанаил са три различни същества. Разликата между тях съществува, въпреки че ритуалите минават под общ знаменател – „сатанински“. Това е заради незнанието за устройството на Вселената и невъзможността да бъдат разграничени от човешките същества, на които е затворено третото око с появата на парите. Вековете са прелиствали страниците на времето и забравата е скривала знания от хилядолетната древност. Постепенно трите същества са се превърнали в едно олицетворение на Злото.

Дяволът

Дяволът е отблъскващо на външен вид същество, обитаващо планета на 15-о ниво. Неговата мисия е да привлича, но не насила и избирателно, а само по тяхно желание тарикатите, измамниците, хитреците, хората, които могат единствено с лъжа, коварство, хитрост, вероломство и непочтеност да вървят през живота. „Подарява“ им ритуали, посредством които успяват да постигат целите си, обикновено във вреда на околните, а той се храни и презасища с излъчваната от доброволно подвластните му индивиди мощна, хранителна за него енергия, в моментите, когато лъжат, хитруват, мамят.

Общото между Дявола и Сатаната е еднаквият, неочакван и болезнен край на живота на подвластните им същества.

Дали не може да бъде унищожен? Може, но проблемът не е в съществото, то е следствие. Проблемът е във вида на излъчваната енергия, за която винаги във Вселената ще се намери консуматор. Няма енергия – няма Дявол, въпрос на време и ниво на развитие, до което човечеството все още е далеч.

 Сатанаил

Сатанаил е част от изначалната матрица на Живота, сътворен в утробата на майката Вселена с тежката участ в милиардите години живот, обединяващи неделимите Минало, Настояще и Бъдеще, да попива злото, което лети безконтролно из Вселенските простори, и да го преработва до неутрална енергия, за да не се връща като зараза към съществата – разумни и обитаващи Вселената в техните различни опаковки, но и към природата на всяка от планетите.

Ако талазите негативна енергия, постоянно бликаща от съществата на ниско развитите планети, не бъде преработена, смъртта ще царува във Вселената, но не заради войни, а защото природата ще попие омразата и ще я връща към обитателите на планетата чрез унищожителни катаклизми, чрез болести, водещи до смъртта на големи групи индивиди, както и до деградация и загиване на цели планетарни цивилизации.

Сатанаил не е Дяволът или Сатаната. Първите заселници на Земята са правели разликата, но с деградацията си и превръщането им в аборигенния човек, годен да оцелее и се развива на Земята, това знание е забравено и е превърнало три различни същества в едно, олицетворяващо Злото.

Автор: Светлана Тилкова – Алена

https://www.karm-krag.com/

(Visited 94 times, 1 visits today)

error

Харесва ви статията? Споделете,моля!