Единадесет български гимназисти ще имат възможност да получат стипендия по програма YES. Кандидатствайте!

Единадесет български гимназисти ще имат възможност да получат стипендия по програма YES (Kennedy Lugar Youth Exchange and Study) и да прекарат следващата учебна 2018/2019 година в САЩ. По време на престоя си учениците ще посещават американско училище, ще живеят в приемно превърнат в посланици на своята собствена.
Програмата YES се финансира от Държавния департамент на САЩ и е насочена към ученици от 9 и 10 клас с добри познания по английски език и интерес да опознават нови култури. Предоставената по програмата стипендия покрива всички разходи, свързани с транспорта, обучението и престоя на учениците. Програмата е насочена и към ученици с увреждания като им осигурява специална подкрепа. До момента през програмата, която в България съществува от 2009 г., са преминали 65 ученика.

[ad id=“225664″]
Кандидатстването за програмата е напълно безплатно, като желаещите следва да попълнят електронна апликационна форма в срок до 31 октомври 2018. Формулярът е достъпен на следния адрес: ais.americancouncils.org/yes.
Специална комисия ще разгледа получените кандидатури и ще селектира полуфиналистите през ноември 2018. Те ще преминат през допълнително интервю и тест за владеене на английски език, ще трябва да напишат есе и да попълнят по-дълга форма за кандидатстване във Варна, Пловдив или София през месец декември.

Окончателните финалисти ще са ясни през май 2019.
За участие в програмата могат да кандидатстват ученици, които:
– са записани в 9
-ти или 10-ти клас в училище през есента на 2018;
– имат много добър или отличен успех;
– да са родени между 01 януари 2002 и 15 юли 2004;
Повече за условията на кандидатстване може да откриете на: http://ac-see.org/new/yesbulgaria/
За контакти:
Американски съвет за международно образование – България
Йелена Джокович, 0877333013
Кристиян Найденов, 0879930228


image0 (9K)