Ж

Личностите на Стара Загора в „Кой кой е“ са подредени по азбучен ред, а не по време или значимост. Целта е създаването на местна „Уйкипедия“, която всички заедно да попълваме, запазвайки старозагорци завинаги живи.

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О

 

П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я

janeta giorceva_resizedЖанета Динчева Гьорчева

Родена на 2 юли 1979 г. в Стара Загора, в семейството на Динчо и Катя Гьорчеви. Има сестра Ивелина. За­вършва V-то ОУ „Митьо Станев”, СОУ „Ив. Вазов”, специализирана паралелка – философия и психоло­гия, и Тракийския университет, специалност аграрна икономика, в града. Работи като технически сътруд­ник в Адвокатска кантора в Стара Загора. Танцьорка е в АНПТ „Зорница” (от 1995). Участва с ансамбъла в концерти в града и страната и в турнета до – Чехосло­вакия, Холандия и др. Има съпруг Николай и дъщеря Денета.

*Жанета е солистка в спектакъла „Монахинята”, авторово произведе­ние на хореографа на ансамбъл „Зорница” – Михаил Ангелов.


janeta georgievaЖанета Русева Георгиева

Родена на 13 септември 1977 г. в Стара Загора, в семейството на Руси Георгиев Русев и Минка Русева Тодорова. Има брат Георги. Завършва основно обра­зование и ТБХП „Менделеев” в Стара Загора и висше образование, специалност електроинженер. Танцьо­рка е в АНПТ „Зорница” в града. Участва с ансамбъла в концерти в Стара Загора и страната. Наградена е с юбилейна грамота.

*Майка ѝ Минка е била певица в ансамбъл „Зорница”.


Желка Иванова ДАКОВСКА; 26. 05. 1968 г.; библиотекар; висше образование библиотекознание и библиография ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.


 

Желязко Тодоров ПАНЧЕВ, д-р; 17.10.1938 г., с. Мъдрец, Старозагорско; ветеринарен лекар; висше образование;

Хоби: да следи новостите в областта на ветеринарната медицина


Жеко Велчев ПЕТКОВ; 05. 03. 1941 г., с. Българин, общ. Харманли; висше образование специалност „Далекосъобщителна техника“; постижения: средновълнов предавател златен медал за трудово отличие

Хоби: работохолик.

Девиз: Не оставяй днешната работа за утре! Напред и нагоре!


Жеко Йорданов БАБАЧЕВ; 01. 05. 1945 г.; средно-специално образование; предприемач.


jafer idrizov_resizedЖеко Митев Дингилов

(Жафер Мустафов Идризов)

Роден на 23 август 1923 г. в Стара Загора, в семейството на Митьо (Мустафа) и Зейнеп Дингилови. Има сестра Димка и братя Стефан и Михаил. Завършва основно образование в града и работи като музикант. Тъпан­джия и барабанист е в АНПТ „Зорница” (от 1976) и корепетитор на Т.С. Участва с ансамбъла в концерти в града и страната. Има съпруга Дамянка, дъщеря Зинка и синове Ва­лентин и Васил.


Жеко Петров Жеков; 18.03.1940 г.; зооинженер; висше образование; научни постижения: говедовъдство, промишлени технологии в говедовъдството; има над 200 научни, научно-популярни и научно-приложни публикации


Живко Асенов КРЪСТАНОВ, д-р; 18.06.1958 г., гр. Димитровград; зооинженер; висше образование ВИЗВМ Стара Загора; научна област: генетика и селекция. Има множество публикации у нас и в чужбина. Член е на Специализирания научен съвет по животновъдство. Има внедрени проекти на национално ниво: 1. Система за оценяване на развъдната стойност на националната популация от млечни крави и бици по Модел животното; 2. Линейно-описателна квалификационна система по тип на животните; специализирал е в Холандия, Германия и Швеция. Има спечелен международен проект през 2002 г.

Хоби: спорт

Девиз: Прави добро.


jivko ivanov_resizedЖивко Василев Иванов

Роден на 20 декември 1998 г. в Стара Загора, в се­мейството на Васил Иванов и Радка Желязкова Ан­гелова. Има сестра Донка. Завършва XIII-то ОУ „П.Хилендарски” и учи в ПГЕ „Джон Атанасов” в града. Танцьор е в АНПТ „Зорница”. Участва с ан­самбъла в концерти в Стара Загора и страната.

*Живко изпълнява солистичната роля на Змея в танца „Гергьовден”.

 

 


Живко Венциславов ГРИГОРОВ; 22.10.1968 г.; стоматолог; висше образование


 

Живко Видев НАНЕВ; 07.08.1971 г., Чирпан; радиоинженер; висше образование


jivko jeliazkovЖивко Димитров Желязков

Роден на 13 ноември 1967 г. в Казанлък. Завършва ос­новно образование в града, ТВМ „Ив.П.Павлов” и ВИЗМ, специалност ветеринарен лекар в Стара Загора. Работи по професията си в Казанлък. Танцьор е в АНПТ „Зорница” (1983 – 1993 г.)

Участва с ансамбъла в концерти в града, в региона, в страната и в чуж­бина. Семеен е с две дъщери.


jivko jivkovЖивко Йорданов Живков

Роден на 13 септември 1972 г. в Стара Загора, в се­мейството на Йордан и Ганка Арнаудови. Има сестра Мария и брат Кирил. Завършва СОУ „Хр.Смирненски” в града. Работи като строител в раз­лични фирми. Танцьор е в АНПТ „Зорница” (от 1985). Участва с ансамбъла в концерти в Стара Загора и страната и в турнета до Естония и др. Има съпруга Дора, дъщеря Ганка и син Денчо.

*Брат му Кирил е танцьор-солист в ансамбъл „Зорница”.


jivko kopchev_resizedЖивко Петров Копчев

Роден на 4 септември 1990 г. в Стара Загора, в се­мейството на Петър и Румяна Копчеви. Има сестра Христина. Завършва XI-то ОУ „Н.Лилиев” и ПГДС „Недьо Ранчев”, специалност външна и вътрешна облицовка на сгради и настилки, в града. Работи като мебелист в „Средна гора” АД в Стара Загора. Тан­цьор е в АНПТ „Зорница” (от 2012). Участва с ансам­бъла в концерти в града и страната.

*Живко изпълнява солова партия в спектакъла „Коледари” и в група „Кукери”.


jivko tanev_resizedЖивко Танев Танев

Роден на 17 октомври 2000 г. в Стара Загора, в семейст­вото на Таньо и Йорданка Таневи. Има брат Дечо. За­вършва ОУ „Самара” в града. Танцьор е в АНПТ „Зор­ница” (от 2011). Участва с ансамбъла в концерти в Стара Загора и страната.

*Живко е солист е в танците – „Жеравненски” и „Лю­бовта на ратая”.


Жулиета Стойчева ВЪРЛЯКОВА; 21.03.1961 г., Ямбол; юрист; висше образование – зооинженерство и бизнес администрация

Хоби: театър, опера и поезия плюс кулинарни вълшебства

Девиз: Да посветиш себе си на другите не е качество, а съдба и призвание.