ЗАПОЧНА СКРИТО ГОНЕНИЕ на ХРИСТИЯНСТВОТО в България, под предлог за предпазване от … „секти“ или Радикален ислям?!

Общинският съвет в Силистра взе решение да ограничи религиозната пропаганда на територията на общината. Причина за това са многобройните сигнали и жалби от граждани. Какви прояви обединява понятието „религиозната пропаганда” и в какво се изразяват ограниченията на институциите в града – провери екип на БНТ 2.
Промените, които бяха гласувани от общинските съветници в Силистра, забраняват граждани да бъдат агитирани по домовете им, да се раздават брошури по улиците, както и да се ползват усилватели и мегафони с цел религиозна пропаганда.

„Без покана от граждани те да нямат право да влизат и да звънят по звънците с библия в ръка – нахълтва вкъщи, без да си го канил“, каза Йордан Ковачев, общински съветник, вносител на промените.

Статистика от преди пет години показва, че религиозните организации в България са били над 1300, което доказва твърдението на Ковачев, че страната ни има изключително либерален закон за регистрация.

„В момента има изключително агресивни вероизповедания, които разполагат с много финансови средства, с кадрови потенциал и които със своите действия застрашават националната сигурност“, каза Йордан Ковачев, общински съветник, вносител на промените.

Емил Неделчев е вече двадесет години пастор в Християнска протестантска църква в Силистра. Според него цялото ни общество, но най-вече децата, трябва да бъдат предпазени от вредните влияния на съществуващите опасни култове. Той приветства взетото решение, но забраните в него не дават отговор на няколко въпроса.

„Забранява се пропагандата на улицата – тогава какво ще се прави с литийните шествия, които нашата православна църква прави, забранява се използването на мегафони усилватели и тем подобни – тогава какво ще правят мюсюлманите, които на минаретата си имат високоговорители“, каза Емил Неделчев, пастор.

Опасенията са, че гласуването е станало прибързано и някои от текстовете в решението може да са противоконституционни, тъй като върховният закон в България дава свобода на религиозните общества да пропагандират.

Автор: Незабравка Кирова

Източник: http://hristiqni.com/novini-ot-balgariya/3472-izvanredno-zapochna-skrito-gonenie-na-hristiyanite-v-balgariya#ixzz4K4s3lRB5


image0 (9K)