За месец ноември Районна прокуратура-Казанлък е ръководила разследването по 104 досъдебни производства, от които 28 бързи

За месец ноември 2018 г., Районна прокуратура-Казанлък е ръководила разследването по 104 досъдебни производства, от които 28 бързи производства.

Най-висок относителен дял новообразувани досъдебни производства, разследвани от РП-Казанлък през ноември 2018 г., са делата, образувани за престъпленията против собствеността ( кражби )- общо 30 дела, следвани от престъпления против горското стопанство- 15 дела и общо 8 дела срещу лица, причинили средна телесна повреда- престъпление по чл.129 от Наказателния кодекс. Общо внесени в Районен съд-Казанлък са 38 дела, от които 15 с обвинителен акт срещу 17 лица, 12 предложения за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по реда на чл.78а от НК срещу 14 лица; 11 споразумения срещу 11 лица.

Общо осъдени  с влязъл в сила съдебен акт са 28 лица.
Най-много осъдени лица за месец ноември 2018 г. с влязла в сила присъда са водачи, управлявали МПС под въздействието на алкохол и /или наркотични вещества- 7 лица,(престъпление по чл.343б ал.1-3 от Наказателния кодекс), следвани от извършилите престъпления по чл.191 от НК, а именно съжителствалите с непълнолетно/малолетно лице – 6 лица.


image0 (9K)