За 3 месеца изразходвани 613 млн. за добавките от 60 лв. към пенсиите

Общият размер на отчетените приходи е 3 863,2 млн. лв към 31 май тази година. Това  представлява 39,9% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 272,5 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2021 г., съобщиха от НОИ.

Общо отчетените разходи възлизат на 6 797,4 млн. лв. или 40,3% от заложените в плана за годината. Разходите са с 219,2 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2021 г.

Още по темата

20 юни 2022 07:56

184

15 юни 2022 15:24

74

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 5 835,8 млн. лв., 41,3% изпълнение на плана за годината. Разходите за пенсии за първите пет месеца на годината са с 497,3 млн. лв. или с 9,3% по-големи спрямо същия период на 2021 г.

За изплащане на т.нар. „ковид добавки“ от 60 лв. към пенсиите на всички пенсионери са изразходвани 613,2 млн. лв. Тези средства не са планирани в бюджета на ДОО за 2022 г. и са от сметката за чужди средства на НОИ, разкрита на основание на ПМС № 479 от 2021 г. За еднократни добавки от 75 лв. на ваксинираните пенсионери са изразходвани 56,0 млн. лв. Тези средства също не са планирани в бюджета на ДОО за 2022 г. и са от сметката за чужди средства на НОИ, разкрита на основание ПМС № 474 от 2021 г. За изплащане на допълнителни компенсаторни суми за разликата до размера на дохода от пенсии през декември 2021 г. са изразходвани 83,9 млн. лв., като сумата се отнася за месеците януари, февруари, март, април и май 2022 г. За изплащане на т.н. „великденски добавки“ от 70 лв. на всеки пенсионер са изразходвани 142,3 млн. лв.

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване, които към 31 май са в размер на 850,7 млн. лв. или 37,2% изпълнение на плана за годината. Отчетените разходи за петте месеца на годината са с 2,7 млн. лв. повече спрямо същия период на 2021 г.

Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО към месец май е 2 909,4 млн. лв.

Учителски пенсионен фонд

Отчетените приходи в Учителския пенсионен фонд към 31 май са в размер на 34,1 млн. лв., което представлява 32,3% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 0,9 млн. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2021 г.

Общо отчетените разходи на Учителския пенсионен фонд към 31 май са в размер на 26,6 млн. лв., което представлява 38,8% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 5,2 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2021 г.

Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“

Отчетените приходи към 31 май са в размер на 1 080,6 хил. лв., което представлява 43,2% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 278,9 хил. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2021 г.

Общо отчетените разходи са в размер на 517,9 хил. лв., което представлява 10,9% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 1 190,1 хил. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2021 г.

https://www.dnes.bg/ … Натисни СПОДЕЛИ, моля!

(Visited 23 times, 4 visits today)

error

Харесва ви статията? Споделете,моля!