З

Личностите на Стара Загора в „Кой кой е“ са подредени по азбучен ред, а не по време или значимост. Целта е създаването на местна „Уйкипедия“, която всички заедно да попълваме, запазвайки старозагорци завинаги живи.

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О

 

П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я

 

ЗАХАРИЙ КНЯЖЕСКИ

/Жеко Петров Русев/

1810-1877

Роден в с. Пишмана (Разкаяне), Старозагорско. Учи в Търново, Света гора и в Априловската гимназия в Габрово при Неофит Рилски. Следва Духовна семинария в Одеса (1839-1845). Учител в Стара Загора (1832-1835; 1847-1850). Преподава славянска граматика и свещена история. Един от основоположниците на девическото образование в Стара Загора. Преводач в руските консулства в Търново и Русе (1869-1877). Има голяма заслуга за снабдяването на българските училища с книги и учебни пособия от Русия. Съдейства за изпращането на български младежи и девойки на учение в Русия. Автор на книги в областта на историята и етнографи ята. Сред първите издатели е на специализирани книги в областта на земеделското стопанство и е един от първите инициатори за откриване на земеделски училища в България за популяризирането на модерното земеделие.


Здравка Денева БУЮКЛИЕВА-ДИМОВА; 06.11.1947 г., Велико Търново; журналист „Радио „Стара Загора“, висше образование – българска филология; постижения: печелила е национални награди за млада поетеса; автор на десетки радиопредавания, сред които едно от първите диалогични предавания „Неделно студио“, присъствало 15 години в програмата на радиостанцията; автор е на едно от най-популярните предавания по БНР „Пъстра броеница“; инициатор е на Националния конкурс за млади изпълнители на българска народна песен „Славейче“, член на Обществото по фолклор за югоизточна България.


Здравка Димитрова КОСТАДИНОВА – ВЪЛЧЕВА; 30. 08. 1947 г., гр. Казанлък; инженер-химик; представител по индустриална собственост; висше образование химия; висша следдипломна школа по патентно дело; представител по индустриална собственост, per. № 139 в Патентно ведомство; автор на книга „Интелектуален бизнес и пазарна конкуренция“; има над 20 публикации.

Хоби: туризъм, пътуване.

Девиз: Коректността и професионализмът в работата и взаимоотношенията винаги се възнаграждават.


Здравко Николов КОСТАДИНОВ; 23. 09. 1939 г.; икономист; висше образование;


Златан Костадинов ЗЛАТАНОВ; 01.01.1950 г.; икономист; висше образование


 

Златана Стоянова СТОЙЧЕВА; 18 май, с. Горно Ботево, Старозагорско; учител; висше образование, начална педагогика


Злати Георгиев ЗЛАТЕВ; 02.09.1942 г., с. Прохорово, Новозагорско; художник; висше образование;

Хоби: поезия, литература.

Девиз:Търси и ще намериш.


Злати Николов МУШНИКОВ; 21.11.1954 г.; средно образование; В и К техник

Хоби:риболов.

Девиз: Без компромис в качеството.


zlatina aleksandrova_resizedЗлатина Евгениева Александрова

Родена на 22 ноември 1996 г. в Стара Загора, в се­мейството на Евгений и Мария Александрови. Има братя – Павлин и Ивелин. Завършва IX-то ОУ „В.Ханчев”, ПМГ „Гео Милев”, специалност матема­тика и информатика и учи в Тракийския университет – ПФ, специал­ност педагогика, в града. Работи като помощник-художествен ръково­дител в ДТС „Зорничка” и във ФТШ „Броеница” при читалището. Танцьорка е в АНПТ „Зорница” (от 2005). Участва с ансамбъла в кон­церти в Стара Загора и страната.

*Златина е солистка в танците – „Червената шапчица”, „Еньова буля” и др.


Златина Стоянова НЕЙКОВА; 22.11.1960 г.; педагог; висше образование


Златина Тодорова НАНЕВА, д-р; 25. 02. 1963 г., Казанлък; лекар; висше образование; има две специалности: УНГ болести, социална медицина и здравен мениджмънт

Хоби: да създава нови неща.

Девиз: Внимавай за какво мечтаеш, за да не си разочарован, когато се сбъдне мечтата.


zlatka kalinova_resizedЗлатка Васкова Калинова

Родена на 10 ноември 1980 г. в Стара Загора, в семейст­вото на Васко и Янка Вълчеви. Има брат Калин. За­вършва V-то ОУ „Митьо Станев” и Техникум по об­лекло и хранене „Райна Княгиня” в града и Техни­чески колеж в Ямбол към Тракийския университет в Стара Загора, специалност текстилна техника и техно­логии – ОКС – „специалист и учител”. Завършва Тех­нически университет, специалност текстилна техника и технологии – ОКС – бакалавър, и управление на човешките ресурси – ОКС – магистър, в Габрово. Работи в отдел „Административно обс­лужване, материално-техническо обезпечаване и отбранително-моби­лизационна подготовка”, като старши експерт, в Община – Габрово. Танцьорка е в АНПТ „Зорница” в Стара Загора (1994 – 1998). Участва с ансамбъла в концерти в града, страната и чужбина. Живее семейно с Тодор и имат дъщеря Виктория.

*Брат ѝ Калин е танцьор в ансамбъл „Зорница”.


Златка Димова АНДОНОВА; 12. 01. 1967 г.; зооинженер; висше образование


Златка Иванова БУШЕВА, 22.07.1945 г., Стара Загора, учител; висше образование, преподавател по български език и литература


ЗОРА АЗМАНОВА

Председателка на старозагорското женско културно-просветно дружество „Пробуда“ (1929 – 1939). Дружеството открива професионално женско училище (1927), детски приют (1929), организира изложби на плетива и дантели, образува просветни, училищни и квартални женски комисии, курсове за кулинарно изкуство и др. Периодично се изнасят интересни сказки на здравни, възпитателни и общообразователни теми, раздават се помощи на бедни старозагорски семейства. Дружеството е член и на комитета за културно-стопанско повдигане на града и неговото разхубавяване.


zornica vasileva_resizedЗорница Веселинова Василева

Родена на 6 юни 1994 г. в Стара Загора в семейството на Веселин и Калина Василеви. Завършва VI-то ОУ „Св. Никола”, СОУ „Иван Вазов” и учи в ТрУ- АФ, специалност „екология” в Стара Загора.

Танцьорка е в АКПТ „Зорница” от 2008 г. и участва в концертните програми на ансамбъла в града и стра­ната и турне до Турция.


zornica kolevaЗорница Николаева Колева

Роденa на 23 февруари 1999 г. в Гълъбово, в семейст­вото на Николай и Марияна Колеви. Има брат Дими­тър. Завършва основно образование в СОУ „Железник” и учи в Търговската гимназия „Княз Симеон Търнов­ски” в града. Танцьорка е в АНПТ „Зорница”. Участва с ансамбъла в концерти в Стара Загора и страната.


Зоя ДЕЛЕВА; 13. 03. 1951 г., гр. Видин; инженер; висше образование; била е учителка, занимавала се е с наука, проектиране и капитално строителство в Мини „Марица изток“.


Зоя Иванова КЪЛВАЧЕВА-ЦВЕТКОВА; 10. 11. 1953 г.; юрист