Излезе от печат новата книга на старозагорския съдия Стефан Саранеделчев

На 9 декември 2022г. Издателство „Кота“ отпечата поредната книга на дългогодишния старозагорски съдия Стефан Саранеделчев със заглавие „Някои факти за Казанлък и историята на един негов квартал създаден в бедност“.

Новата книга на Саранеделчев, както и други негови книги е резултат на многогодишните му краеведски изследвания свързани с родния му град.

Книгата започва с глава, в която се описва историята на Казанлък, като се почне от неолита та се стигне до наши дни. В нея се отделя внимание не толкова на всеизвестни факти, отколкото на такива, за които не само рядко, но дори въобще не се говори или пише. Описват се казанлъшките махали от миналото, както и казанлъшки забележителности, с онези техни наименования употребявани от старите казанлъчани, които поради смяна на поколенията са забравени.

В следващата глава на книгата авторът описва къде с по-малко, къде с повече думи някои интересни казанлъшки къщи в района заключаващ се между улиците „Иречек“, „Орешака“, „Сергей Румянцев“ и бул. „Освобождение“. Между тях са и такива свързани с живота на забележителни българи, като артистката Луна Давидова, художника Иван Милев, скулптура Доко Доков и др.

Основна част от повествованието е отделено на първото организирано застрояване на жилищен квартал в Казанлък. Това е станало през периода 1948 г.- 1960г. в района намиращ се между сегашните улици „С. Румянцев“, „ Орешака“, бул. „Освобождение“ и северния край на града. Проследява се историята на строителството започнало чрез учредяване на Жилищно-снабдителна кооперация „Рабстройдом“- Казанлък и петте етапа на нейната дейност, свързана с огромните трудности произтичащи от характерната за онези години немотия на хората и дефицита на строителни материали. От страниците на книгата става ясно, че сегашният хубав квартал в северната част на Казанлък води своето начало от време, когато бедността бе доминираща, но тя бе надмогната от трудолюбието и упоритостта на създателите му. Проследява се и строителството извършено в квартала без участието на спомената кооперация. Авторът прави описание къща по къща в дванадесетте улици на квартала. Покрай това описание са изложени много факти и за историята на околностите на квартала, включително на сегашния „Северен парк“, на Колодрума, на стадион „Севтополис“ и др. Отделени са глави за децата в квартала през първите му години и техните игри, както и на трагични случки оставили меко казано горчив спомен не само в съзнанието на роднините на хората, засегнати или участвали н тях, но и на всички съкварталци. В книгата Саранеделчев се позовава не само на своите преки впечатления и спомени, но и е публикувал проведени разговори с казанлъчани, участници в събитията. Книгата е богато илюстрирана със снимков материал и факсимилета от документи.

(Visited 171 times, 1 visits today)

image0 (9K)