НАЙ-НОВИ:

Изплатиха на животновъди сумите по две схеми за преходна национална помощ

24 милиона са изплатени на 5 723 фермери по първия транш по схемата за Преходна национална помощ за говеда. Ставката на плащането за едно допустимо за подпомагане животно по тази схема е в размер на 190 лева за говеда и 336 лева – за биволи.

Изплащането на субсидиите е на два транша:

за говеда – по 102.40 лв. през ноември и по 87.60 лв. – през януари 2017 г.
за биволи – по 183 лв. през ноември и по 153 лв. – през януари 2017 г.

Право на подпомагане по схемата имат земеделските стопани, които са отглеждали 10 или повече говеда и/или 10 или повече биволи, регистрирани към 28 февруари 2009 г., и към последния ден за подаване на заявленията за подпомагане от текущата кампания отглеждат в стопанствата си поне 70% от референтния брой животни.

36.6 милиона лева са преведени на 7 460 животновъди за изплащане на пълния размер субсидии по схемата за Преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки. Oпределена e ставка от 35.43 лв. за едно допустимо за подпомагане животно.

-->

По схемата се подпомагат фермери със стопанства с 50 или повече овце-майки и/или кози-майки. Изискване към животновъдите е да продължат да отглеждат най-малко 80 на сто от заявените животни поне 100 дни след последния ден за подаване на заявленията за подпомагане. ЗА ДА ПОДОБРИШ ИМУНИТЕТА СИ, ВИЖ ТУК!

Най-нови