„Инерком“: Влизаме в надзора на ЧЕЗ в България само при финализиране на сделката

Ръководството на „Инерком България“ разпространи своя позиция в отговор на публично изказване на депутата от БСП Елена Йончева по повод избора на представители на Инерком в надзорните органи на ЧЕЗ в България.

В него Йончева отправя въпроса Бойко Борисов ли е препоръчал Гинка Върбакова да влезе в Надзорния съвет на ЧЕЗ България. Дружеството изразява „категорично несъгласие с подхода търговски дружества и бизнес организации да бъдат въвличани като инструмент за водене на политически кампании“. „Инерком България не е политически обвързана и не се ползва с политически протекции. Твърдението на г-жа Йончева не отговарят на истината и е извадено от контекста“, се казва в позицията на дружеството.

„Предлаганата смяна на част от членовете на надзорните съвети на публичните компании ЧЕЗ Електро България и ЧЕЗ Разпределение България е под условие сделката да получи необходимите разрешения, които са предпоставки за нейното финализиране“, се казва още в изявлението на „Инерком България“.

Компанията на Гинка Върбакова не получи разрешение от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) да придобие активите на ЧЕЗ България, но преди дни стана ясно, че са предвидени общи събрания на двете дъщерни дружества на енергийната компания и в дневния ред е предвидено представители на „Инерком“ да влязат в Надзорния съвет.

Сделката между ЧЕЗ а.с. и „Инерком“ следва законовите изисквания и е в съответствие с общоприетите европейски практики за подобни сделки, допълват от компанията на Върбакова.

Компетентни да се произнасят по сделката са само определените по закон български институции, като направят това в интерес на всички заинтересовани страни, и най-вече на българските граждани, допълват от там по повод изказвания на депутатът от БСП Елена Йончева.


image0 (9K)