Информационен ден относно Закона за енергийната ефективност, организиран в Стара Загора с активното участие на ЦИЕС

На 14 ноември 2017 г. в хотел „Сити“, Стара Загора, се проведе Информационен ден, посветен на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

Събитието беше подготвено и организирано от „Център за изпитване и европейска сертификация“ (ЦИЕС) ЕООД, съвместно с Търговско-промишлената палата – Стара Загора и Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).

Информационния ден беше без такса за участие. Лектори бяха ключови експерти и изпълнителния директор на АУЕР, г-н Ивайло Алексиев. Представителите на заинтересованите организации, които присъстваха, имаха възможност да се запознаят със задълженията и ползите, произтичащи от Закона за енергийната ефективност и да получат отговор на въпросите, които ги вълнуват.

Темите, които лекторите представиха, включваха национална цел и индивидуални цели за енергийни спестявания; сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени предприятия, съгласно ЗЕЕ; схеми за насърчаване на енергийната ефективност: удостоверения за енергийни спетявания; електронни услуги и основна информация на интернет страницата на АУЕР и др. Въпросите, които участниците имаха, бяха обсъдени с лекторите по време на последвалата дискусия.

Събитието се проведе при голям интерес от страна на заинтересованите страни. Организаторите регистрираха над 90 участници. Сред тях бяха представителите на 9 общини от региона, търговци на енергия, директори в промишлени предприятия, енергийни одитори, управители на търговски сгради и хотели, и др.

[ad id=“225664″]


image0 (9K)