ИСС: Влизането на България към еврозоната ще създаде условия за по-силен растеж

ИСС: Влизането на България към еврозоната ще създаде условия за по-силен растеж

Снимка: Bloomberg Creative Photos

image0 (9K)

Присъединяването на България към еврозоната се очаква да отключи комплекс от положителни ефекти и да създаде условия в средно- и дългосрочна перспектива за по-висок брутен вътрешен продукт (БВП). Това се посочва в анализ на Икономическия и социален съвет (ИСС) на тема „Въздействие на присъединяването на България към еврозоната върху икономическото развитие, инфлацията и доходите в страната“.

Анализът е разработен по предложение на Народното събрание, съобщават от пресцентъра на ИСС.

В доклада се посочва, че присъединяването на страната ни към единната валута ще създаде условия за по-висока производителност и потенциал за ускорено развитие и сближаване към средните нива на производителност и доходи в по-напредналите източноевропейски страни.  

Още по темата

Експертният анализ предвижда още, че присъединяването към еврозоната ще доведе до подобряване на инвестиционната среда, до увеличаване на експортната насоченост и отключване на статистически значими положителни преки и косвени ефекти върху експортно ориентираните сектори и върху нетния износ на стоки и услуги. Според ИСС това има потенциал да повлияе върху общата динамика на БВП, производителността, заетостта и доходите.

В същото време експертите на Съвета изтъкват, че присъединяването на страната ни към блока крие известни рискове. Сред изброените са краткотраен, ограничен по размер ръст на цените, нелоялни и спекулативни търговски практики – основно в сферата на услугите, и ниско ниво на информираност.

Икономическият и социален съвет допуска, че е възможно да има пропуски или недостатъчно време за осъществяване на необходимите подготвителни действия и технически мерки, включително приемането на значителни по обем и съществени по съдържание промени в законодателството и подзаконовата нормативна уредба.

https://www.investor.bg/

(Visited 99 times, 1 visits today)

error

Харесва ви статията? Споделете,моля!