Й

Личностите на Стара Загора в „Кой кой е“ са подредени по азбучен ред, а не по време или значимост. Целта е създаването на местна „Уйкипедия“, която всички заедно да попълваме, запазвайки старозагорци завинаги живи.

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О

 

П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я

Йовка Великова; 07.08.1961 г., гр. Балчик; журналист; завършила е Висшия институт по зоотехника и ветеринарна медицина в Стара Загора, специалност зооинженерство и СУ „Св. Кл. Охридски“, специалност журналистика факултативно; нейни материали са публикувани във в. „Демокрация“, „24 часа“, „Новинар“ и др. Работила е в радио „Стара Загора“, вестник „Септември“, в. „7+7“ и кореспондент на в. „Пари“. От 1995 год. е управител на в. „Старозагорски новини“.


jovka ivanova_resizedЙовка Венкова Иванова

Родена на 20 март 2001 г. в Стара Загора, в семейството на Венко и Пенка Петрови. Учи в IV-то ОУ „K.Христов” в града. Танцьорка е в АНПТ „Зорница” (от 2015). Участва с ансамбъла в концерти в Стара За­гора и страната.


 

Йовка Славова ФЕНЕРОВА; 14.03.1954 г., Стара Загора; зооинженер; висше образование; научна област и постижения: селекция на млечните говеда, качества на млякото; докторска дисертация през 1994 г.

Хоби: туризъм


jolita jotova_resizedЙолита Петкова Йотова

Родена на 27 февруари 1969 г. в Димитровград. За­вършва основно и средно образование в града и ВИЗВМ в Стара Загора. Работи по професията си. Танцьорка е в АНПТ „Зорница”. Участва с ансамбъла в концерти в Стара Загора и страната и в турнета до Естония и др.


yordan yordanov_resizedЙордан Бойчев Йорданов

Роден на 23 юни 1975 г. в Стара Загора, в семейството на Бойчо и Катя Бойчеви. Има брат Янко. Завършва СОУ „Хр.Смирненски” в града. Работи като едноли­чен търговец – бизнесмен. Танцьор е в АНПТ „Зор­ница” (от 1990). Участва с ансамбъла в концерти в Стара Загора и страната. Има съпруга Катя и дъщеря Каролина.


jordan dimov_resizedЙордан Василев Димов

Роден на 12 март 1945 г. в с. Каменово, Сливенско, в се­мейството на Васил и Рада Иванови. Има сестра Димка. Завършва основно образование в селото, МТУ, специал­ност механизатор, в Нова Загора и Средно музикално училище, специалност кавал, в село Широка лъка, Смо­лянско. Като войник е кавалджия в ансамбъла на ДНА в Сливен. Оркестрант-кавалджия е в Държавен ансамбъл – Сливен и учител по кавал в Средно музикално училище „Филип Ку­тев” в Котел. Негови ученици-кавалджии са: Данчо Радуков, Илия Райков и др. Диригент е на оркестър, артист-оркестрант и художест­вен ръководител на Детска музикална школа към Дом на културата на АТЗ – Стара Загора, на ансамбъла за автентичен фолклор в село Дъл­боки, Старозагорско и на ансамбъла на ОКС – Стара Загора. Акомпа­нятор-кавалджия е на оркестър „Зорница”. Участва с ансамбъла в кон­церти и в турнета до Чехословакия, СССР, Молдова, Полша, Холан­дия, Франция, Гърция, Дания, Италия, Турция, Германия, Румъния и Тунис. Има дъщери – Валентина и Силвия.

*Дядо му Димо, по бащина линия, е пеел и свирел на свирка, а майка му Рада и всички от рода ѝ са песнопойци.

Той е член на Задругата на майсторите на художествените народни занаяти в София. Изработва кавали, гайди и гъдулки.


Йордан Василев СТОЯНОВ; 16.01.1936 г., гр. Червен бряг; икономист; висше образование; постижения: носител на орден „Червено знаме на труда“

Хоби: спорт

Девиз: Прави всичко така, че да се срамуваш.


Йордан Георгиев МАНЕВ; 18. 10. 1933 г., с. Ново Градище, обл. Велико Търново; пастор; средно-техническо образование; Регионален ръководител на Евангелска петдесятна църква; работи в Съюз на ЕПЦ в България Стара Загора;

Хоби: четене на професионална литература.

Девиз: „Всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях“ Мат 7:12


Йордан Георгиев НИКОЛОВ; 15. 10. 1951 г., с.Богомолско, обл. Велико Търново; ветеринарен лекар; висше образование; научна област: ветеринарна медицина на селскостопанските животни, клинична токсикология на домашните животни клинико-лабораторна диагностика; Самостоятелно и в съавторство има над 80 научни труда, публикувани у нас и в чужбина Специализирал е в САЩ и в Англия. Има издадени учебници по вътрешни незаразни болести, Клинична ветеринарномедицинска токсикология и Ръководства по пропедевтика и клинична токсикология. Също има издадени монографии Болести на котката, Клинична дерматология, Биология и болести на домашния гълъб и др.

Йордан Костадинов ТАНЕВ; 05.09.1955 г.; агроном; висше образование


jordan neshev_resizedЙордан Петров Нешев

Роден на 14 юли 1936 г. в с. Жеравна, Бургаско, в се­мейството на Петър Йовчев Нешев и Мария Христова Йовчева. Има сестра Танка и братя – Христо и Живко. Завършва дърводелско училище в Котел и тапицерско училище в Сливен. Работи като тапицер и дърводе­лец, а след това е преподавател по тамбура в Средно музикално училище „Филип Кутев” в Котел. Устано­вява се да живее и работи в Стара Загора. Дърводелец е в Домострои­телен комбинат в града. Акомпанятор-тамбура е в оркестър „Зорница” (от 1981). Участва с ансамбъла в концертни програми и в турнета до Полша и Чехословакия. Ръководител е на Школа по китара в читали­щето. Има съпруга Маргарита и син Петър.


Йордан Петков КАЙРЯКОВ, 31. 07. 1965 г., Харманли; лекар; висше образование – медицина, специалност анатомия, хистология и ембриология

Хоби: риболов.


Йордан Стефанов СТАЙКОВ, д-р; 12.06.1955 г.; зооинженер; висше образование; научна област: рибовъдство; постижения: суперинтензивни технологии в рибовъдството;


Йордан Стоянов ДИМОВ; 16. 09. 1944 г., с. Дълбоки , Старозагорско; минен инженер, специалност „Технология на открития въгледобив“; депутат от 27 избирателен район – Стара Загора; парламентарна група: БСП; член на Комисията по околната среда и водите и на Комисията по енергетика.


jordan stratiev_resizedЙордан Тенев Стратиев

Контрабасист в оркестър „Зорница”. Участва с ансам­бъла в концерти в града и страната.

Роден в гр. Карнобат.


Йорданка Георгиева ДЖОНДЖОРОВА; 19.01.1955 г., с. Синапово, Ямболски окръг; журналист; висше образование СУ „Св. Климент Охридски“ българска филология; постижения: три пъти награждавана за „Спортен журналист №1″ на Стара Загора 1997, 1999, 2000 г.

Девиз: Два пъти не можеш да правиш първо впечатление.


Йорданка Малешкова Христова; 06.02.1956 г., Нова Загора; адвокат; висше образо­вание

Хоби: да слуша френски шансони

Девиз: Помогни си сам, за да ти помогне и Господ


Йорданка Неделчева КИЧУКОВА; 19. 01. 1949 г, с. Рупки, Старозагорско; лекар детски болести, инфекциозни болести; републикански консултант по инфекциозни болести;

Хоби: да работи.

Девиз: Напред и все напред.