В Казанлък продължават проверките на столовото хранене в основните училища

Продължават проверките на столовото хранене в основните училища в Казанлък и през следващата седмица.

Комисията, в която са включени представители на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), РЗИ – Стара Загора и Община Казанлък, заедно със заместник-кмета по Образование Лилия Цонкова, вече няколко дни инспектира качеството и организацията на столовото хранене в учебните заведения.

Очаква се след приключване на работата си, комисията да оповести направените констатации по отношение на двете фирми, които приготвят и доставят храната в училищата.

Представителите на БАБХ, РЗИ и Общината следва да изложат констатациите си и по отношение на директорите на учебните заведения, които съгласно договора, отговарят за организацията и контрола на храненето.

След като комисията приключи с проверките, Община Казанлък ще предприеме нужните действия, ако са необходими такива, съгласно правомощията си.

 


image0 (9K)