Какво трябва да знаем за разрешителното за ловно оръжие? 

Какви условия е необходимо да бъдат изпълнени, за да ловуваме напълно легално и да спазваме всички правила? Този въпрос вероятно е излишен за тези, които редовно упражняват една от най-древните човешки дейности – преследването на дивеч. Но за всички, които тепърва смятат да се насочат към лова или пък не са го практикували отдавна, питането е напълно адекватно.

Една от първостепенните теми е какво трябва да знаем за разрешителното за ловно оръжие. Какво трябва да направим, за да получим такъв документ и през какви етапи трябва да преминем?

image0 (9K)

 Нека да разясним процеса.

Преди да изясним какви са стъпките, трябва да уточним нещо важно. Няма специално разрешително за ловно оръжие. Документът, който се издава от служба КОС на МВР, дава право за притежаване и съхраняване на огнестрелно средство, независимо дали е с предназначение за преследване на дивеч, или пък е придобито с цел самозащита. Но отделно разрешително само за ловна пушка не се издава. Този лиценз обхваща всички огнестрелни средства, сред които, само за пример, не включваме логично газовите пистолети или въздушните пушки. Всички ловни оръжия обаче попадат в тази категория и за тях се изисква да имаме разрешително за притежание и съхранение.

 Задължително трябва да преминем през курс за боравене с огнестрелно оръжие

 За да получим заветния документ, не е достатъчно просто да изявим желание за това, а трябва да демонстрираме психическа устойчивост, здрав разум и умения в боравенето с пушка и/или пистолет. Още преди да се стартира курс за безопасно боравене на оръжия, желаещият да премине през това обучение трябва да докаже, че е стабилен като поведение и манталитет. За целта се прави преглед, минава се психотест и се издава документ от здравна институция. След това трябва да изберем къде да преминем през стандартно обучение от лицензирана фирма.

 Курсът за безопасно боравене с огнестрелно оръжие е разделен на две части – теоретична и практическа. Основният пакет от обучението се състои от 32 часа, разбити по равно между двете направления. Теоретичната част от курса включва различни лекции. Юрист ни разяснява какви са законовите рамки, правата и задълженията при носене и боравене с огнестрелно средство. Запознаваме се с историята на оръжията, както и с различните видове пистолети и пушки, с тяхното устройство и особености. Много важна е и лекцията при лекар, който разяснява на курсистите какво трябва да направят при нараняване и спешна ситуация, в която е наложително да се окаже бързо първа помощ.

 Желаещите да получат разрешително обикновено се интересуват повече от практическата част. В нея курсистът има възможност да се запознае с пистолети и пушки от различен калибър, да стреля на лицензирано стрелбище, за да практикува умението, което ще му служи и в бъдеще, особено ако иска да превърна лова в редовно занимание.

 А тези часове не са протоколни. След покриването на хорариума идва ред на изпита. Да, тест се полага и в двете направления, като трябва да бъде издържан успешно. Няма как да се кандидатства за разрешително, без да бъде завършен подобаващо курсът за безопасно боравене с оръжие. Това означава успешно полагане на изпитите, както в теоретичната част, така и в практическата. Но това не е всичко и не води до автоматично издаване на необходимия ни лиценз.

 Къде се подават документите?

 След като сме преминали обучението и сме се справили с изпитите, трябва да подадем заявление в служба КОС (Контрол на общоопасните средства). И понякога е необходимо да се заредим с търпение. Това, че сме покрили курса и сме получили положителни оценки, не ни гарантира незабавно издаване на документите от МВР. Служителите в държавната институция взимат под внимание личностни характеристики на лицето, отново държат на издържан психотест, а освен това изискват кандидатът за разрешително да има завършено поне основно образование. Не се ли покрият критериите, дори и при преминат курс може да не се получат съответните документи от служба КОС.

 А когато искаме да използваме огнестрелно оръжие за лов, то трябва да се запишем в местната ловна дружина, което също служи за уверение през официалните институции с каква цел ще използваме новата пушка. Заплаща се и ловен билет, за да можем да практикуваме легално новото си хоби.

 Оръжието трябва да се съхранява отговорно

 Разрешителното за огнестрелно оръжие включва различни видове документи. Не е достатъчно да имаме лиценз за притежаване, трябват ни също за пренасяне и съхранение. Тук идва един много важен момент, за който всеки ловец трябва да се погрижи по възможно най-отговорния начин.

 Къде ще държим пушката и как ще ограничим достъпа до нея на чужди лица, включително на деца, за да се избегнат рискове с евентуални инциденти. Огнестрелното оръжие трябва да се съхранява в метална каса със секретно заключване. Тя трябва да бъде поставена върху стена, не се разрешава да стои на пода. И достъп до касата има само човекът, на когото е издадено разрешителното за намиращото се вътре огнестрелно средство.

 Така че процесът изисква време и старание от наша страна. Е, ако решим да ловуваме с пневматична пушка, не ни трябва никакво разрешително. Това, разбира се, го казваме по-скоро в кръга на шегата. А с огнестрелните оръжия шега не бива.

(Visited 87 times, 1 visits today)

error

Харесва ви статията? Споделете,моля!