Какъв е пътят на Душата след смъртта на физическото тяло?

Пътят на Душата. Преди всичко този път е неизвестен и за нея. Не тя е съдникът. Не тя избира.

В мига на физическата смърт Душата се отделя от тялото и в първите 40 дни живее невидима за нашите сетива сред нас. Това е първото низше енергийно ниво. След този период е длъжна да престои толкова дълго в низшите енергийни полета, колкото време е необходимо да осъзнае грешките си.

Второ, Трето и Четвърто са останалите низши енергийни нива. Второ е за самоубийците. Никому не пожелавам пътя му да свърши там. От Ада има изход, все някога, от Второ ниво – никога. Там Душата на самоубийците страда в мъки, осезаеми за нейната безплътност, до пълния си разпад.

Трето ниво е пречистващо, а Четвърто е разпределително към висшите енергийни нива.

Този е градежът на низшите енергийни нива и общовалидният принцип, на който се подчинява пътят на Душата след кончината на физическото тяло. Изключения няма!

Душата престоява в низшите енергийни нива толкова, колкото е необходимо за нейното пречистване, преди да й бъде отворен пътят към висшите нива, но тя може да престои там и по собствена воля, заради желание да мъсти или насилствено обвързана извън определеното й време.

Престоят на всяка Душа в низшите енергийни полета, които се намират в земната атмосфера, й помага да осъзнае всичкото зло и добро, което е сторила в живота си, но вече пречупено през закона на Кармата. Едва когато осъзнаването е факт, Душата разбира къде ще отиде съгласно натрупаната Карма. Пътят й може да е към Висшите енергийни полета, за да изживее пречистването си и да се подготви за следващото си прераждане, независимо колко дълъг ще бъде този период. Може да е към ада, както ние наричаме мястото, от което вярваме, че няма връщане, а само вечно страдание.

Що се отнася до „Ад“ и „Рай“, това са понятия, които са свързани освен с душевно състояние, картини и образи за нас, хората на планетата Земя, но и с място. Раят и Адът, както ние земляните ги наричаме, са местообитания следствие от Кармата, на която сме стъпили, и зависят от желанието и потребността да се променим.

Ад

Ако предпочитаме да сме зли, непочтени, агресивни, сами избираме човешкия Ад, защото ще се раждаме безкрайно дълго на дати на кармично наказание, докато накрая се самонакажем да не се прераждаме и Душата остане завинаги да битува в мъки и изпепеляване в енергийният Ад.

Рай

Ако сме добронамерени, човеколюбиви, живеещи в хармония с хората около нас, сме си избрали Рая, защото ще се раждаме на дати на кармична отплата и ще дойде мигът, в който ще ни бъде дадено правото да изберем дали да се прераждаме във физическо тяло.

Кома

Едно от междинните състояния, в които Смъртта не е настъпила, но и животът не е приключил, е състоянието на кома. Душата все още е привързана към тялото, поради което живее, но има свободата да бъде отделена от тялото, да кръжи над него и да преценява дали иска или не да се върне в него.

Никой от хората, които са изпаднали в кома, не би могъл да каже след събуждането си дали е посетил рая или ада. Страничен наблюдател също не може да каже кой къде е бил, докато е странствал по време на кома.

Душите на хората в кома виждат картини и своето място в тях от незримия свят – „райски“ или „адови“, чрез които получават яснота какъв трябва да бъде техният избор, особено когато имат все още задачи на Земята.

Душата може да избере да прекъсне сребърната нишка и да избяга от живота и от всичко, което знае, че я очаква, след като се върне в тялото. В този случай астрологията е безсилна.

Животът на Душата

Животът на Душата отвъд живота на физическото тяло е подвластен на Вселенските закони и законите на Кармата, а не на астрологията.

Човек мечтае за Рая или поне да е далеч от Ада, но само Кармата знае пътя на Душата, неподвластен на описание чрез хороскоп.

Автор: Светлана Тилкова – Алена

 

(Visited 2 316 times, 2 visits today)

image0 (9K)