За кандидатстването след 7-ми клас, окончателен вариант по новия закон

Според действащия нов закон кандидатстват всички седмокласници – дори тези, които искат да продължат в по-горен клас на същото училище.

Учениците с двойки на изпитите участват в надпреварата заедно с останалите, но с по-малък шанс за класиране.

За изпитите

От тази година изпитите вече ще са с близо месец по-късно от досега – на 17 юни по български език и литература, и на 19 юни – по математика. Ученикът може да се яви, но само ако има желание, и на национално външно оценяване по чужд език на 21 юни. Не е задължително изпитът да е по езика, който е изучавал в училище. Началният час и за трите дни е 9.00 ч.

Изпитите няма да бъдат разделени на модули, както досега, но продължителността остава същата – 150 минути. За децата със специални образователни потребности ще бъдат дадени допълнителни 90 минути.

Тестът по български език и литература включва 25 задачи. Част от тях са с избираем отговор, а друга – със свободен отговор. Последната задача изисква отговор от няколко изречения. Втората част на този изпит е преразказ с дидактическа задача.

Тази година за последно изпитът по български език и литература ще включва само произведенията, изучавани по литература в седми клас. През 2020 г. ще бъдат включени и произведенията от шести клас, а през 2021 г. – и от пети, т.е. от целия етап на основното образование.

Изпитът по математика е от 20 задачи с избираем или свободен отговор.

Няма да има промени и при формирането на оценките от изпитите. Максималният брой точки, които ученикът може да получи на изпит, е 100.

Как се формира балът

Всяко училище определя по своя преценка начина, по който се образува балът за кандидатстване в отделните паралелки.

Максималният може да бъде 500 точки, като една от оценките от изпитите се удвоява или утроява. Другите точки идват от балообразуващите предмети, които се избират от самото училище. Важат само оценките от 7-ми клас. За Националната природо-математическа гимназия, в които се изискват положени изпити по други предмети – география, физика, химия, за бала се взимат точките от участия в областен кръг на олимпиадите по съответните предмети. Някои специализирани училища – като Националната гимназия за древни езици и култури (НГДЕК), училищата по изкуствата и спортните училища, организират отделни изпити за кандидатстване.

Подаването на документите за участие в приема в гимназиите ще е от 3 до 5 юли. Резултатите от първото класиране трябва бъдат обявени до 11 юли, а от второто класиране до 18 юли. Обявяването на незаетите места след втори етап на класиране ще бъде на 23 юли.

Повече по темата четете в „Дневник“

 

 

(Visited 7 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.