Кметът на Гурково Кънчо Папазов се срещна с бизнеса

Кметът на Гурково Кънчо Папазов се срещна с бизнеса

Кметът на Гурково Кънчо Папазов се срещна с представители на бизнеса от общината. „В тази първа среща подчертавам подкрепата си като кмет и заявявам готовност за ефективно сътрудничество, което ще е от ключово значение за Община Гурково“, заяви Папазов. За него партньорството, комуникацията и обмяната на идеи с бизнеса са изключително важни, особено за осъществяване на общи проекти. На срещата присъстваха и председателят на Общинския съвет Димитър Драчев, и секретарят на Общината Магдалена Панева.

Участниците обсъдиха общите проблеми, свързани с дефицита на квалифицирана работна ръка, реализирането на социалните програми, инициативи за опазване на околната среда, благотворителни акции и др. Коментирани бяха необходимостта от подобрения в правно-административните и техническите услуги в Общината. Кметът информира, че работи активно за облекчаване на процедури и обслужване на граждани и бизнеса и скоро ще се уверят в административните резултати.

„За всички е от полза да се получава навременна информация, свързана с важни решения за общината ни, както и за наследството от предходния мандат, и недобрите практики“, споделиха участници в срещата.

„Планираме почистване на речни корита и на стадиона, децата трябва да развиват дисциплина, спортни умения и активност“, отбеляза Кънчо Папазов. Той представи и идеите за наближаващите коледни празници. Представителите на бизнеса заявиха своята готовност за участие в дарителска кампания, която скоро ще бъде обявена. Кметът подчерта, че обществените инициативи и благотворителните кампании ще се провеждат прозрачно и открито.

„Не бива да питаме какво може Общината да направи за нас, а какво можем ние да направим за Община Гурково“, така бизнесът перифразира популярна сентенция на Джон Ф. Кенеди като заключение на срещата, обобщавайки споделените възможности. Предприемачите пожелаха кураж и успех на общинското ръководство през мандата.

(СН)

Публикувано с изричното съгласие на https://starozagorskinovini.com/ .


image0 (9K)