Кметът на Стара Загора разчита само на заплата, но не и заместниците му

Поради възникнали напоследък някои спекулации относно доходите на кметската управа в Стара Загора, ЗАРАТА извърши проучване и публикува истинските и факти съгласно данните от компетентните органи.

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров е декларирал само трудови доходи в размер на 27 667 лева през 2017г.  В декларацията си за имущество и интереси, подадена пред КОНПИ, той не декларира нито имоти, нито спестявания над 10 000 лева.

За сметка на това, някои от заместник-кметовете на общината имат сериозни придобивки и доходи.

Красимира Чахова декларира банков влог от 36 428 лева, кредит от 91 257 лева, а съпругът ѝ Георги Чахов – кредити от 757 449 и 262 000 лева. Тя е получила заплата от 23 756 лева и още 2 329 лева от трудови отношения извън тези за заеманата длъжност. Съпругът ѝ е получил впечатляващите 1 698 868 лева под формата на дивидент.

Йордан Николов се е сдобил с къща с двор в с. Кожлювци, общ. Елена за 4300 лева, както и с ниви в с. Буйновци, общ. Елена. Също така, Николов е закупил джип Тойота Ленд Крузър само за 1 500 лева. Декларирал е и налични 60 315 лева, както и 62 388 лева на съпругата му. Получил е 19 050 лева заплата и още 3 447 лева от селско-стопанска продукция. Съпругата му е получила 91 904 лева като дивидент.

Янчо Калоянов се е сдобил с апартамент от 65 кв. м. на стойност 71 512 лева чрез замяна. Декларирал е банкови влогове от 89 680 лева и 10 000 лева. Съпругата му е декларирала 4 влога от 21 150 лева, 69 988 лева, 17 139 лева и 10 000 лева. Калоянов е получил 27 171 лева заплата и още 9 000 лева от друга стопанска дейност.

Иванка Сотирова е декларирала само налични 5 632 лева и 2 000 лева депозит. Тя е получила 25 956 лева заплата, 7 008 лева от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност и 6 300 от друга стопанска дейност.

 


image0 (9K)