Когато „правото е криво“. Защо МВР съди собствените си експерти

Албена Предоева и колегите ѝ от СФСМВР отдават почит на загиналите служители на МВР по време на протеста пред вътрешното министерство на 27 февруари 2021 г.

Звучи ли ви нормално МВР да води десетки дела срещу служители на собствения си Национален институт по криминалистика (НИК)? А какво да кажем, ако МВР прави това в опит да ги принуди да му преведат свои хонорари, изплатени им законно от съда за изготвени от тях експертизи?

Въпросите може да изглеждат риторични, но в момента вътрешното министерство е завело общо 49 такива дела срещу свои експерти. Това провокира протест на най-големия синдикат в системата за сигурност в края на февруари под надслов „В МВР правото е криво“ и „Експертите от НИК не са крадци“. Исковете обаче не бяха оттеглени.

Накратко: МВР твърди, че експертите са получили хонорари за нещо, което са свършили в работно време, тоест, нямат право на допълнително възнаграждение; парите обаче са изплатени от съда, който не си ги иска обратно, защото са изплатени законно. МВР обаче иска да вземе тези пари.

За колко пари става въпрос ли? Историята изглежда още по-парадоксално, когато човек разбере, че министерството е предприело подобни действия заради сума, която представлява около 0.002% от одобрения му от парламента бюджет за 2021 г. МВР претендира общо около 48 000 лв. от експертите си в НИК на фона на гласувания от депутатите в края на миналата година ведомствен бюджет от над 1.95 млрд. лв.

I За какво става въпрос

Албена Предоева работи като експерт в Националния институт по криминалистика от 2007 г. и е член на управителния съвет на Синдикалната федерация на служителите в МВР (СФСМВР). Изготвя химически експертизи на балистични следи, неизвестни вещества, ценности, отрови и токсични химикали както по досъдебни производства, така и по съдебни процеси.

През първите 10 години от кариерата ѝ в НИК тя получава възнаграждения за всяко свое явяване в съда. Това става с определение на съответния съдебен състав, който разглежда дело, по което Предоева е изготвила химическо изследване.

         “ Най-големият хонорар,
            който веднъж са ми
            давали, е бил 150 лв.

            Албена Предоева, СФСМВР

„Най-големият хонорар, който веднъж са ми давали, е бил 150 лв. Масово хонорарите са по 20, 30, 50, до 80 лв., ако е сложна комплексна експертиза с много вещи лица. Понякога изобщо не се присъжда възнаграждение“, разказва тя пред Свободна Европа с уточнението, че с колегите ѝ декларират тези пари пред НАП и плащат данъци за тях.

По думите ѝ, успоредно с хонорарите, които вещите лица от МВР получават от съда, те представят и сметка за направените разходи за експертизите по служебно определени цени. Тези пари се изплащат от съда на министерството и включват положените от експертите часове труд, използваната апаратура, отпечатаните страници, режийните разходи.

„Ние издаваме експертизата заедно със сметката, която се подписва от съответния началник на сектор и тя отива към дирекция „Планиране и управление на бюджета“. Така парите за изготвянето на всяка експертиза трябва да постъпват в бюджета на МВР“, обяснява Предоева.

I Как започва всичко

През 2017 г. тогавашният вътрешен министър Валентин Радев разпорежда на инспектората в МВР да направи проверка колко хонорари са присъдени на служители на НИК през цялата 2016 г. и първата половина от следващата година. Проверката трябва да установи какви средства са платени и за командировъчни разходи на експертите, които отново се покриват от съда, а не от министерството.

Официално ръководството така и не дава обяснение защо предприема този ход. Едно от възможните обяснения за това начинание е, че точно в този момент текат поредните преговори за увеличение на полицейските заплати, които принуждават управляващите да търсят допълнителни средства по това перо в бюджета.

През ноември 2017 г. е завършен докладът, в който пише, че експертите от НИК са получили общо около 48 000 лв. за този период от година и половина. От тях 406 лв. са на името на Албена Предоева. По думите ѝ в списъка фигурират нейни колеги „с по 20 лв., с по 100, 200 до 1000 лв. и има единични случаи, които са с над 1000“.

Междувременно министър Радев е сменен от Младен Маринов, който в началото на 2018 г. подписва покани до служителите на института доброволно да преведат на МВР тези средства. По спомени на Предоева никой от колегите ѝ обаче не откликва. Затова министерството завежда първите 5 иска за неоснователно обогатяване.

Следващата стъпка на МВР е да инициира промяна в нормативния акт, който регламентира възнагражденията на вещите лица за явяване в съда. Става въпрос за Наредба №2 от 29 юни 2015 г., издадена от министъра на правосъдието. През 2018 г. в нея е добавено уточнението, че „в случаите, когато вещото лице е служител на МВР, [хонорарите] се заплащат на министерството“.

         “ Съдебните лекари
            също се явяват
            в работно време, но
            техният работодател
            не ги натиска.

            Албена Предоева, СФСМВР

Синдикалната федерация събира подписка и обжалва промяната в наредбата, твърдейки, че тя дискриминира вещите лица в института, спрямо останалите им колеги, които също са държавни служители. Върховният административен съд обаче възприема доводите на МВР и отхвърля жалбата.

„Мотивът беше, че ние се явяваме в съда в работно време. Съдебните лекари също се явяват в работно време, но техният работодател не ги натиска. Експертите от митниците, например, също не знам да си пускат отпуска“, пояснява Предоева.

Така се стига и до изпращането на втори покани до експертите от НИК, с които междувременно назначеният за нов министър Христо Терзийски на свой ред настоява те да преведат на МВР хонорарите си, присъдени им през 2016 и първата половина на 2017 г. Отзовават се само 11 служители на института и затова министерството завежда въпросните 49 дела.

I МВР започва да губи делата

Засега Софийският районен съд се е произнесъл на първа инстанция само по две от тях. И двете решения са в полза на ответниците от Националния институт по криминалистика. От единия експерт МВР претендира 994.50 лв., а от другия – 190 лв.

Съдът отхвърля твърдението на министерството, че вещите лица са получили „неоснователно“ тези суми с мотив, че промяната в наредбата няма „обратно действие“ и получените преди това пари са законни.

         “ Ясно е, че ако загуби
            всички тези дела,
            накрая министерството ще
            даде много повече пари.

            Албена Предоева, СФСМВР

Тъй като губи двете дела, МВР е осъдено да плати разноските по тях за общо 540 лв. Така се оказва, че ако тази тенденция се запази, накрая вместо да получава, МВР може да се наложи да плаща. В момента министерството обжалва въпросните две решения на втора инстанция.

„Ясно е, че ако загуби всички тези дела, накрая министерството ще даде много повече пари, за да ни възстановят нашите съдебни разноски, отколкото е сумата, която търси“, коментира експертката по химически изследвания.

I „Обидна е цялата ситуация“

„Обидна е цялата ситуация“, споделя още Предоева и продължава: „За мен въпросът не е в парите. Ако съдът беше казал, че има грешка и трябва да върнем тези пари, аз бих ги върнала на съда. Всички мои колеги също биха върнали възнагражденията си, ако обаче ги поиска съдът, който ни ги е дал.“

По думите ѝ някои съдии в момента отказват да присъждат хонорари за явяването на експерти от НИК на съдебни заседания, когато разберат, че те ще останат в бюджета на МВР.

„Има съдии, които ми присъждат възнаграждения и аз им казвам, че държа да запишат в протокола, че съгласно наредбата то трябва да е по сметка на МВР. Тогава те ме питат дали МВР ни го дава. „Не ни го дава.“ „Тогава няма да ви присъдя нищо.“ В момента имаме много такива ситуации“, добавя Албена Предоева.

Свободна Европа отправи няколко въпроса по казуса до пресцентъра на МВР през миналата седмица, но до редакционното приключване на този текст отговори не бяха върнати. По подобен начин се отнася министерството и към питанията на Синдикалната федерация на служителите му.

От началото на 2019 г. досега то все още не е отговорило на три конкретни въпроса: на какво правно основание е твърдението, че суми, присъдени със съдебни решения на експерти „следва“ да бъдат преведни на МВР; въз основа на кои правни норми е направен изводът, че тези суми „неправомерно“ са получени от служителите на НИК; кое е законовото основание, на базата на което се твърди, че тези пари представляват „задължение към МВР“?

Борис МИТОВ Източник: www.svobodnaevropa.bg Copyright (c) 2018. RFE/RL, Inc. Препубликувано със съгласието на Radio Free Europe/Radio Liberty, 1201 Connecticut Ave NW, Ste 400, Washington DC 20036.

 


image0 (9K)