Когато се опитваш да завоюваш ня­кого, помисли си дали ще можеш да го задържиш – 19 правила

Михаил Ефимович Литвак е световноизвестен психолог, психотерапевт, кандидат на медицинските науки, автор на повече от 30 книги по практическа и популярна психология, член-корреспондент на Руската академия на естествените науки, главен психиатър на Ростовска област.

[ad id=“225664″]

1. Ако ня­кой младеж ви се обяснява в любов и каже: „Не съм виждал по-хубава от теб!“, значи е женкар. Ако ви трябва женкар, давайте смело! Помнете, че не е възможно да превъзпиташ човека.

2. Или: „Не мога без тебе!“ Това е обяснение на лигльо. Истинският мъж, дори да му е трудно, ще мине и без вас.

3. „Нужна си ми.“ Това е обяснение на потребител. Изяснете си кои ваши качества са му нуж­ни, за да не излъжете очакванията му. И ако сте съгласна да си имате работа с женкар, лигльо или потребител, смело напред!

4. „За да задържиш някого, не го спирай.“ Това правило важи и в работата. Като не насилвам партньора си да върши нещо, което не го влече в момен­та, аз си го запазвам за бъдещо общуване.

5. Не тичай след щастието, а открий мястото, където вирее, и то само ще те намери. Мога да ти подскажа мястото, където вирее – ти самият. А пътят към него е максималното развиване на способностите ти.

6. И в работата, и в любовта можеш да се от­даваш, но не и да принадлежиш.

7. Старай се да опознаеш човека, а не хороско­па му.

8. Искаш ли да задържиш партньора си, развивай се!

9. Онзи, който ви обича, спомага за развитието ви, а който не ви обича, го възпира.

10. Когато отиваш на купон, помисли си какво очак­ваш от него – да срещнеш бъдещия си съпруг или да си намериш мъж за една нощ. След като си отговориш на този въпрос, подбери съот­ветното облекло, грим, украшения и начин на държание.

[ad id=“225664″]

11. Прави предложение веднъж. Не увещавай. Получиш ли отказ, помоли да ти обяснят причината и си върви. Пряко следствие от принципа на сперматозоида. То­ва съответства и на принципа: „Да увещаваш, значи да насилваш.“

12. Който не обича себе си, няма шансове за щас­тие.

13. Ако искаш да прекъснеш отношенията си с пар­тньора, най-напред се избави от чувството на омраза към него. Ако не си се избавил от чувството на омраза, няма да мо­жеш да обикнеш друг.

14. Не прибягвай до помощта на приятел (приятелка) в любовните дела – тук всеки се старае за себе си.

15. Помни, може да те обича само икономически независим човек. Могат да се купят ласки, но не и любов. Ето защо, когато общувате с противоположния пол, ясно формулирайте за себе си какво искате от него – секс или любов. Допускам, че много от читателите ми още не са узрели да обичат или да бъдат обичани (защото любовта е чувство, на което е способен само духовно зрял, физически здрав и икономически независим човек).

16. В работата събирай информация за партньо­ра, в любовта недей. Разчитай на сърцето си. Ако си го възпитал добре, няма да стане грешка.

17. Разделиш ли се с любимата, не се срещай с нея; ако си принуден да се срещаш, не разговаряй; ако си принуден да разговаряш, не изпадай в откро­веност, а говори за дреболии. Нека научава новините за теб от другите.

18. Когато се опитваш да завоюваш нещо или ня­кого, помисли си дали ще можеш да го задържиш. Запомни, трудно е да задържиш, а не да завою­ваш.

19. За много хора да обичаш, означава да натрапиш на любимия човек своя начин на мислене, своя на­чин на живот и своя начин на чувстване.

thememoires

(Visited 34 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.