Кой има най-голям мозък спрямо тялото си?

Животното, чийто мозък е най-голям в съотношение към тялото има размер една четвърт от цялото тегло. Нещо повече, освен главния мозък има и няколко допълнителни мозъка, които са разположени по дължината на тялото му.

А) делфините
Б) слоновете
В) мравките
Г) човекът

Мозъкът на мравките съставлява средно около шест процента от телесното им тегло. (При някои видове този процент стига дори до 15.) Ако хората имаха същото съотношение, главите им трябваше да са три пъти по-големи.

Човешкият мозък тежи средно около 1.6 кг., което е малко над 2% от средното телесно тегло. Мозъкът на мравката тежи около 0.3 милиграма.

Макар че мозъкът на мравката притежава много по-малко неврони от човешкия, колонията от мравки представлява един суперорганизъм. Един среден по големина мравуняк с около 40 000 мравки разполага със същия брой мозъчни клетки като един човек.

Мравките съществуват от 130 милиона години и една груба оценка за техния сегашен брой на планетата е 10 квадралиона (10 000 000 000 000). При това мравките съставляват само 1% от всички насекоми. Следователно, за да получим общия брой на насекомите на нашата планета, трябва да прибавим още две нули към горното число. Общо тегло на всички мравки на Земята е малко по-голямо от общото тегло на всички хора. Извесни са окoло 8 000 различни видове мравки.

Мравките спят само няколко минути на ден и могат да оцелеят под вода 19 дни. Дървесната мравка може да живее 24 дни без главата си. Но единична мравка не може да живее извън мравуняка със или без глава.

Мравките изглежда имат фотографска памет, която им помага да се ориентират. Те запомнят последователност от образи от пейзажа. Учените все още не могат да разберат как мъничкият мозък на мравката съхранява толкова много информация.

Мравките не са по-силни от хората. Това, че вдигат тежести, многократно по-големи от собственото им тегло, се дължи само на малкия им размер. Колкото по-малко е едно животно, толкова по-силни са мускулите му в сравнение с масата на тялото му. Ако хората бяха със същият размер като мравките и те щяха да са толкова силни.

Източник: trafic-bg.com

(Visited 171 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

image0 (9K)