Конкурс за ученици в „Млад благотворител“2022

Търсим ученици – участници в „МЛАД БЛАГОТВОРИТЕЛ“ 2022! Това съобщи за ЗАРАТА Фондация „Благотворител“, която финансира проекти на ученици с доброволчески мисии.

Целта на конкурса е да даде вдъхновение, живот и реализация на благотворителни мисии на ученици. Фондацията насърчава доброволчеството и развива уменията у младежите да създават и изпълняват авторски проекти.
Ако човек познае удовлетворението от направеното добро в ранна възраст, той цял живот ще умее да постъпва така, че то да бъде неизменна част от живота му.

„Благотворител“ и учениците заедно постигнаха през последните години:

НОВ РЕГЛАМЕНТ! Учениците от екипите на 16 избрани проекта ще имат възможност да преминат три обучения, които ще им помогнат да доразвият идеите си.
Темите на обученията ще бъдат:
Управление и организация на проект
Комуникация – възможности и похвати
Финансова отчетност и отговорност
След преработка на проектите по време на обученията и оптимизиране на плана за реализация, от учениците ще се очаква да представят каузата си с видео.
Комисия от журиращи ще избере за реализация 6-те най-устойчиви, смислени и добре аргументирани инициативи.

ФИНАНСИРАНЕ: Шест проекта ще бъдат финансирани за изпълнение през 2022 година:
1-во място 1500 лв.;
2-ро място 1200 лв.;
3-то място 1000 лв.;
4-то място 800 лв.
5-то място 800 лв.
6-то място 800 лв.

КАУЗИТЕ: проектите нека отговарят на една от трите зададени сфери
Подкрепа за деца/ученици, лишени от родителски грижи или възрастни хора в нужда
Съхраняване на музикалното наследство на България
Екология /опазване и грижа за околната среда/

Подробности за инициативата и условия за кандидатстване ще откриете тук: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНКУРСА

Ако Ви е любопитно, можете да изгледате церемонията по връчване на наградите „Млад Благотворител“ 2021, НДК, с водещ на събитието Ники Кънчев

 


image0 (9K)