Криминалисти излязоха на протест

Криминалисти на протест. Причината за недоволството са заведени дела срещу служителите на Националния институт по криминалистика при МВР от ръководството. Протестът започна преди около час.

Според протестиращите проблемът започнал още преди години при извършена проверка от дирекция „Инспекторат“. Тогава всички служители, които се явяват като вещи лица, за да защитят експертизи на съдебно заседание, са получили за това пари лично. Според проверката те са нарушили разпоредби и тези суми трябвало да бъдат върнати на Министерството. Затова има и заведени дела.

ЦЯЛАТА ПОЗИЦИЯ НА МВР ЗА ПРОТЕСТА:

image0 (9K)image0 (9K)

В резултат на извършена проверка от дирекция „Инспекторат“-МВР през 2017 г. в тогавашния Научно-изследователски институт по криминалистика (сега Национален институт по криминалистика) относно правомерността на действията на служителите от института по прилагането на Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица за периода 01.01.2016 г. до 30.06.2017 г.

Проверката е установила, че служители на НИК в качеството на вещи лица са получили парични възнаграждения от съда за явяване в съдебни заседания в рамките на работното им време. В същото време, за да получат тези суми, те писмено са декларирали данни, че са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.

Разпоредбата на чл. 22, ал. 1 от Наредба № 2/29.06.2015 г. (и в редакцията на ДВ бр. 50/2015 г., която е действала към проверявания от дирекция „Инспекторат“-МВР период, и в сегашната редакция) изрично указва, че когато за извършване на експертиза е определено вещо лице – служител на МВР, органите назначили експертизата заплащат на министерството направените разходи за труд, консумативи и режийни разноски.

Този начин на заплащане е продиктуван от факта, че МВР заплаща на служителите си положения труд, прави всички разходи за организация на дейността, за закупуване на техника, оборудване, консумативи, действия по акредитация и лицензирани дейности, обучение на персонал, изплащане на обезщетения при трудови злополуки и др.

Комисията е установила, че за проверявания период 66 служители от НИК са получили общо 48 251 лв. като възнаграждения от съда. По-голямата част от получените суми са в рамките на минимално предвиденото възнаграждение в Наредбата от по 20 лв., но има и такива до 600-700 лв. на един служител, няколко около 1 000 лв, а трима служители са получили над 1 000 лв.

Явяването пред съд на служителя на НИК е в рамките на установеното работно време и той получава за същото това време заплата/трудово възнаграждение от бюджета на МВР, с което за министерството възникват разходи за труд, като определените от съда възнаграждения е следвало да постъпят по бюджета на МВР, тъй като същите представляват бюджетни приходи.

В доклада си до тогавашния министър на вътрешните работи, Комисията е предложила да се предприемат действия за установяване и възстановяване в бюджета на МВР получените суми.

От страна на МВР до служителите на НИК по законоустановения ред на два пъти са отправени покани за доброволно възстановяване на сумите, като за тези над 1000 лв. дори е предложено да се сключи споразумение и сумите да постъпват разсрочено. Общо 11 служители са възстановили в пълен размер получените суми.

За невъзстановените суми срещу служители на НИК към настоящия момент са образувани 49 дела в Софийски районен съд (СРС), като до момента няма влезли в сила решения по нито едно от тях.

Публикувано със съгласието на BNews.bg

 

(Visited 8 times, 1 visits today)

error

Харесва ви статията? Споделете,моля!