Късмет-31

Честито! Най-сетне ще получиш подаръка,
за който отдавна бленуваш.

Опитай отново