Лекарският съюз иска увеличение на бюджета на НЗОК

До 400 млн. лв. повече за здраве предлагат от Лекарския съюз в бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за догодина.

БЛС е изготвил предложение за рамка на бюджет на НЗОК 2018 за медицински дейности, в който не се залага дефицит. Ще бъдат представени прогнозните приходи и разходи за здравноосигурителните плащания в частта медицински дейности. Целта на изготвеното от Български лекарски съюз предложение за бюджет на НЗОК 2018 е да се представи на обществото и институциите възможността да бъдат увеличени обемите и стойностите на извършваните дейности в отговор на реалните потребности на системата на здравеопазването и гарантиращи на пациентите своевременен достъп и високо качество на медицинската услуга.

В проекто-бюджета, изготвен от БЛС, са взети предвид размерът на здравноосигурителните плащания, които ще се достигнат до края на бюджетната 2017, допълнителните средства по средносрочната бюджетна рамка за 2018 г., както и повишеният размер на минималната работна заплата от 1 януари 2017г. и приетото увеличение от 1 януари 2018 г.

[ad id=“236993″]

„Съгласно разчетите на експертите ни, прогнозните приходи в бюджета на НЗОК за 2018 г. могат да достигнат 3 784 000 хил. лева, а има възможност да нарастнат и до 3 855 000 хил. лева. Това на практика е увеличение в рамките на 330 000 – 402 184 хил. лв., сравнено с предходната година”, заяви д-р Грозев– председател на Български лекарски съюз.
Увеличението се дължи на повишения размер на минимална работна заплата, завишените здравноосигурителни прагове, променената вноска за сметка на държавата в размер на 5% за здравноосигурените лица, както и на по-успешната събираемост на здравноосигурителните вноски.

[ad id=“237001″]

“Предлагаме увеличение за ПИМП и СИМП, с което да достигнем 20-22% от бюджет за медицински дейности. Трябва да се осигурят ресурси за регулативните стандарти, увеличаване на обемите и стойността на медикодиагностичните дейности, а с това ще постигнем по-високо качество”, каза д-р Грозев.

От съсловната организация настояват да се намали на 5% резерва на НЗОК, но да може да бъде отварян само при извънредни ситуации като природни бедствия, неконтролируема епидемиологична обстановка и пр. Друго предложение е надсъбраните средства от НАП да се разпределят пропорционално по бюджетните параграфи и дейности.

(Visited 1 times, 1 visits today)

error

Харесва ви статията? Споделете,моля!