Меморандумът за сътрудничество между Sofia Investment Agency и Арир Стара Загора е подписан

Меморандумът за сътрудничество между Sofia Investment Agency и Арир Стара Загора е подписан, научи ЗАРАТА от изп. директор на АРИР Стара Загора, Румяна Грозева

„Обединяваме усилия за привличането на инвестиции, обмена на опит и осъществяването на съвместни инициативи за насърчаването на бизнес средата, в стремежа София и Регион Стара Загора да изградят ос на балансирано регионално развитие. Благодарим, колеги!“ – написа гжа Грозева.
Браво, доба новина!


image0 (9K)