НАЙ-НОВИ:

Мини Марица изток дава 19 000 лева за високоскоростни армирани дискове

Възложител: Мини Марица-изток ЕАД – Раднево
Уникален номер на поръчката: 00265-2020-0058
Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖ ТУК
Начин на възлагане: Открита процедура
Обект на поръчката: Доставки
Наименование: Доставка на високоскоростни армирани дискове
Кратко описание: Доставка на високоскоростни армирани дискове предназначени за рязане и шлайфане на метал, съгласно техническата спецификация на възложителя. Количеството: 16 бр. номенклатури на прогнозна стойност: 19 000 лв. без ДДС. Начин на изпълнение: по заявка на Възложителя.
Прогнозна стойност (без ДДС): BGN 19 000,00
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02 ное 2020 (понеделник), 23:59

  ЗА ДА ПОДОБРИШ ИМУНИТЕТА СИ, ВИЖ ТУК!

Най-нови