Мини Марица-изток дава 33 600 лева за ремонт на компютърни системи

Възложител: Мини Марица-изток ЕАД
Уникален номер на поръчката: 00265-2021-0090
Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:
Начин на възлагане/пазарни консултации: Събиране на оферти с обява
Обект на поръчката: Услуги
Наименование: Извънгаранционен ремонт на компютърни системи, печатащи и копиращи устройства, активно оборудване и радио устройства за компютърни мрежи
Кратко описание/документация: Кратко описание / документация:
Предмет на настоящата поръчка е извършване при необходимост на авариен и текущ извънгаранционен ремонт на компютърни системи, печатащи и копиращи устройства, активно оборудване и радио устройства за компютърни мрежи.
Изискванията на Възложителя към предмета на поръчката са подробно описани в техническата спецификация.
Прогнозна стойност (без ДДС): BGN 33 600,00
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:
Краен срок за подаване: 27 юли 2021 (вторник), 23:59

 

image0 (9K)
(Visited 1 times, 1 visits today)

error

Харесва ви статията? Споделете,моля!